Фондови и збирке

УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ПРАВОСУЂЕ ПРОСВЕТНЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО ДРУШТВЕНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ ЗБИРКЕ   1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 1.1. Архивски фондови до 1918. Среска начелства 1.1.1. Начелство среза ариљског – Ариље1.1.2. Начелство среза рачанског – Бајина Башта1.1.3. […]

Објавление Сими Цуци

ОБЈАВЛЕНИЕ  –  ДОЗВОЛА ЗА ПУТОВАЊЕ  СИМИ ЦУЦИ   1855, Београд, Дозвола за путовање Сими Цуци, трговцу из Нове Вароши и да се може трговином „сваког рода“ стоке бавити.  (Збирка Varia 1881 – ;  З. V.к. VI)

Извештај Јована Т. Обреновића

ИЗВЕШТАЈ  ЈОВАНА Т. ОБРЕНОВИЋА   1836. Крагујевац,  Јован Т. Обреновић, дивизиони генерал и војни командант моравско-подрињски, извештава Гају Филотијевића, капетана среза рачанског, о затварању граница према Босни услед настале болести.  (Документ припада фонду Начелство среза рачанског – Бајина Башта, 1837 – 1917; НРСРББ, I, 1836, 1; добијен је на поклон од Новака Живковића, бившег директора […]

Свидетелство о рукоположењу попа Николаја

СВИДЕТЕЛСТВО О РУКОПОЛОЖЕЊУ ПОПА НИКОЛАЈА ВУКОТИЋА   1818. Ариље, Герасим Домини, митрополит ужичко-ваљевски, донео је свидетелство (потврду) о рукоположењу (унапређењу) попа Николаја Вукотића, цркве бјелушке, Општине ариљске.  (Документ припада збирци varia (1818 –  ) и спада у најстарије сачуване документе Архива; ЗV, к. III).

Ферман (указ) о градњи водовода манастира Бања код Прибоја

ФЕРМАН О ГРАДЊИ ВОДОВОДА МАНАСТИРА БАЊА КОД ПРИБОЈА   Овај ферман је из 1810. године и најстарији је сачувани документ у Архиву. Писан је на турском језику, а припада породичном фонду браће Милана и Алексе Борисављевића, трговаца из Нове Вароши (1857 – 1946; АМБ 1910, 91).

Изложбе и промоције

ИЗЛОЖБЕ 1.  1951. Титово Ужице кроз векове – поводом 10-тогодишњице ослобођења Ужица, Архивско средиште у сарадњи са „Музејом устанка 1941“ реализовао је ову изложбу  2.  1955. Изложба архивалија – поводом Недеље прикупљања архивске грађе.  3.  1956. Ужичке књиге  и штампа – у сарадњи са Градском библиотеком и Музејом устанка 1941 у Т.Ужицу, поводом 100-годишњице ужичког […]