Извештај Јована Т. Обреновића

ИЗВЕШТАЈ  ЈОВАНА Т. ОБРЕНОВИЋА

 

1836. Крагујевац,  Јован Т. Обреновић, дивизиони генерал и војни командант моравско-подрињски, извештава Гају Филотијевића, капетана среза рачанског, о затварању граница према Босни услед настале болести.

  (Документ припада фонду Начелство среза рачанског – Бајина Башта, 1837 – 1917; НРСРББ, I, 1836, 1; добијен је на поклон од Новака Живковића, бившег директора Народног музеја у Ужицу).