Пасош Симе Павловића

ПАСОШ СИМЕ ПАВЛОВИЋА

 

1834. Крагујевац, Пасош Симе Павловића, трговца из Нове Вароши, да може стоку куповати и трговином се бавити.
(Документ припада збирци  varia 1818 – ; ЗV, к. V).