Ферман (указ) о градњи водовода манастира Бања код Прибоја

ФЕРМАН О ГРАДЊИ ВОДОВОДА МАНАСТИРА БАЊА КОД ПРИБОЈА

 

Овај ферман је из 1810. године и најстарији је сачувани документ у Архиву. Писан је на турском језику, а припада породичном фонду браће Милана и Алексе Борисављевића, трговаца из Нове Вароши (1857 – 1946; АМБ 1910, 91).