Фондови и збирке

УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
ПРАВОСУЂЕ
ПРОСВЕТНЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО
ДРУШТВЕНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ
ЗБИРКЕ

 

1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

1.1. Архивски фондови до 1918.

Среска начелства

1.1.1. Начелство среза ариљског – Ариље
1.1.2. Начелство среза рачанског – Бајина Башта
1.1.3. Начелство среза моравичког – Ивањица
1.1.4. Начелство среза црногорског – Косјерић
1.1.5. Начелство среза пожешког – Пожега
1.1.6. Начелство среза ужичког – Ужице
1.1.7. Начелство среза златиборског – Чајетина

Општине

1.1.8. Општина ариљска – Ариље
1.1.9. Општина бајинобаштанска – Бајина Башта
1.1.10. Општина висибабска – Висибаба
1.1.11. Општина годовичка – Годовик
1.1.12. Општина добрачка – Добраче
1.1.13. Општина здравчићка – Здравчићи
1.1.14. Општина каранска – Каран
1.1.15. Општина брезовачка – Катићи
1.1.16. Општина јаворска – Кушићи
1.1.17. Општина мокрогорска – Мокра Гора
1.1.18. Општина остатичка – Остатија
1.1.19. Општина пожешка – Пожега
1.1.20. Општина потпећка – Потпећ
1.1.21. Општина рибашевска – Рибашевина
1.1.22. Општина рошка – Роге
1.1.23. Општина севојничка – Севојно
1.1.24. Општина ужичка – Ужице

1.2. Архивски фондови од 1918 – 1941

1.1.25. Хидротехнички одељак за ужичку и рашку област – Ужице
1.1.26. Oкружна грађевинска секција – Ужице
1.1.27. Главна среска финансијска управа за срез ужички – Ужице
1.1.28. Начелство среза рачанског – Бајина Башта
1.1.29. Начелство среза моравичког – Ивањица
1.1.30. Начелство среза црногорског – Косјерић
1.1.31. Начелство среза нововарошког – Нова Варош
1.1.32. Начелство среза пожешког – Пожега
1.1.33. Начелство среза ужичког – Ужице
1.1.34. Начелство среза златибирског – Чајетина
1.1.35. Градско поглаварство града Ужица – Ужице
1.1.36. Општина годовичка – Годовик
1.1.37. Општина душковачка – Душковци
1.1.38. Општина гугаљска – Јелен Д
1.1.39. Општина бразовачка – Катићи
1.1.40. Општина јаворска – Кушићи
1.1.41. Општина нововарошка – Нова Варош
1.1.42. Општина остатичка – Остатија
1.1.43. Општина пожешка – Пожега
1.1.44. Општина потпећка – Потпећ
1.1.45. Општина рибашевска – Рибашевина
1.1.46. Општина рошка – Роге
1.1.47. Шумска управа – Бајина Башта
1.1.48. Шумска управа – Ивањица

1.3. Окупацијски и квислиншки органи 1941 – 1944

1.3.49. Начелство округа ужичког – Ужице
1.3.50. Начелсво среза рачанског – Бајина Башта
1.3.51. Начелство среза моравичког – Ивањица
1.3.52. Начелство среза пожешког – Пожега
1.3.53. Начелство среза ужичког – Ужице
1.3.54. Начелство среза златиборског – Чајетина
1.3.55. Градска поглаварство града Ужица – Ужице
1.3.56. Општина брезовачка – Катићи
1.3.57. Општина остатичка – Остатија
1.3.58. Општина пожешка – Пожега
1.3.59. Општина ражанска – Ражана
1.3.60. Општина рибашевска – Рибашевина

1.4. Архивски фондови од 1944.

Скупштине општина

1.4.61. Скупштина општине Ариље
1.4.62. Скупштина општине Бајина Башта
1.4.63. Скупштина општине Ивањица
1.4.64. Скупштина општине Косјерић
1.4.65. Скупштина општине Кремна
1.4.66. Скупштина општине Нова Варош
1.4.67. Скупштина општине Пожега
1.4.68. Скупштина општине Прибој
1.4.69. Скупштина општине Пријепоље
1.4.70. Скупштина општине Ужице
1.4.71. Скупштина општине Чајетина

Обласни народни одбори

1.4.72. Народни одбор области титовоужичке – Титово Ужице

Окружни народни одбори

1.4.73. Окружни народни одбор – Титово Ужице

Народни одбори срезова

1.4.74. Скупштина среза – Титово Ужице
1.4.75. Народни одбор среза ариљског – Ариље
1.4.76. Народни одбор среза рачанског – Бајина Башта
1.4.77. Народни одбор среза моравичког – Ивањица
1.4.78. Народни одбор среза црногорског – Косјерић
1.4.79. Народни одбор среза златарског – Нова Варош
1.4.80. Народни одбор среза пожешког – Пожега
1.4.81. Народни одбор среза прибојског – Прибој
1.4.82. Народни одбор среза милешевског – Пријепоље
1.4.83. Народни одбор среза Пријепоље – Пријепоље
1.4.84. Народни одбор среза ужичког – Титово Ужице
1.4.85. Народни одбор среза златиборског – Чајетина

Народни одбори општина

1.4.86. Народни одбор општине Аљиновићи – Аљиновићи
1.4.87. Народни одбор општине Бабине – Бабине
1.4.88. Народни одбор општине Бакионица – Бакионица
1.4.89. Народни одбор општине Бања – Бања
1.4.90. Народни одбор општине Бела Земља – Бела Земља
1.4.91. Народни одбор општине Бесеровина – Бесеровина
1.4.92. Народни одбор општине Биоска – Биоска
1.4.93. Народни одбор општине Бистрица – Бистрица
1.4.94. Народни одбор општине Божетићи – Божетићи
1.4.95. Народни одбор општине Братљево – Братљево
1.4.96. Народни одбор општине Брезова – Брезова
1.4.97. Народни одбор општине Бреково – Бреково
1.4.98. Народни одбор општине Бродарево – Бродарево
1.4.99. Народни одбор општине Бучје – Бучје
1.4.100. Народни одбор општине Варда – Варда
1.4.101. Народни одбор општине Вионица – Вионица
1.4.102. Народни одбор општине Висибаба – Висибаба
1.4.103. Народни одбор општине Висока – Висока
1.4.104. Народни одбор општине Глумач – Глумач
1.4.105. Народни одбор општине Годечево – Годечево
1.4.106. Народни одбор општине Годовик – Годовик
1.4.107. Народни одбор општине Горобиље – Горобиље
1.4.108. Народни одбор општине Гостиље – Гостиље
1.4.109. Народни одбор општине Гугаљ – Гугаљ
1.4.110. Народни одбор општине Девићи – Девићи
1.4.111. Народни одбор општине Доња Добриња – Доња Добриња
1.4.112. Народни одбор општине Добраче – Добраче
1.4.113. Народни одбор општине Доброселица – Доброселица
1.4.114. Народни одбор општине Драглица – Драглица
1.4.115. Народни одбор општине Дрежник – Дрежник
1.4.116. Народни одбор општине Дуб – Дуб
1.4.117. Народни одбор општине Душковци – Душковци
1.4.118. Народни одбор општине Ерчеге – Ерчеге
1.4.119. Народни одбор општине Жупа – Жупа
1.4.120. Народни одбор општине Забрђе – Забрђе
1.4.121. Народни одбор општине Заовине – Заовине
1.4.122. Народни одбор општине Зарожје – Зарожје
1.4.123. Народни одбор општине Здравчићи – Здравчићи
1.4.124. Народни одбор општине Злодол – Злодол
1.4.125. Народни одбор општине Ивање – Ивање
1.4.126. Народни одбор општине Јабланица – Јабланица
1.4.127. Народни одбор општине Јакаљ – Јакаљ
1.4.128. Народни одбор општине Јасеново – Јасеново
1.4.129. Народни одбор општине Јежевица – Јежевица
1.4.130. Народни одбор општине Јелен До – Јелен До
1.4.131. Народни одбор општине Каленићи – Каленићи
1.4.132. Народни одбор општине Каран – Каран
1.4.133. Народни одбор општине Касидоли – Касидоли
1.4.134. Народни одбор општине Ковиље – Ковиље
1.4.135. Народни одбор општине Костојевићи – Костојевићи
1.4.136. Народни одбор општине Крајчиновићи – Крајчиновићи
1.4.137. Народни одбор општине Крвавци – Крвавци
1.4.138. Народни одбор општине Крива Река – Крива Река
1.4.139. Народни одбор општине Крушчица – Крушчица
1.4.140. Народни одбор општине Кушићи – Кушићи
1.4.141. Народни одбор општине Латвица – Латвица
1.4.142. Народни одбор општине Лиса – Лиса
1.4.143. Народни одбор општине Луке – Луке
1.4.144. Народни одбор општине Луново Село – Луново Село
1.4.145. Народни одбор општине Љубање – Љубање
1.4.146. Народни одбор општине Љубиш – Љубиш
1.4.147. Народни одбор општине Маковиште – Маковиште
1.4.148. Народни одбор општине Мађуречје – Мађуречје
1.4.149. Народни одбор општине Милешево – Милешево
1.4.150. Народни одбор општине Миросаљци – Миросаљци
1.4.151. Народни одбор општине Мокра Гора – Мокра Гора
1.4.152. Народни одбор општине Мочиоци – Мочиоци
1.4.153. Народни одбор општине Негбина – Негбина
1.4.154. Народни одбор општине Овчиња – Овчиња
1.4.155. Народни одбор општине Оклетац – Оклетац
1.4.156. Народни одбор општине Опаљеник – Опаљеник
1.4.157. Народни одбор општине Осоница – Осоница
1.4.158. Народни одбор општине Остатија – Остатија
1.4.159. Народни одбор општине Перућац – Перућац
1.4.160. Народни одбор општине Пилица – Пилица
1.4.161. Народни одбор општине Потпећ – Потпећ
1.4.162. Народни одбор општине Правошево – Правошево
1.4.163. Народни одбор општине Полимље – Прибој
1.4.164. Народни одбор општине Придворица – Придворица
1.4.165. Народни одбор општине Прилике – Прилике
1.4.166. Народни одбор општине Прилипац – Прилипац
1.4.167. Народни одбор општине Равни – Равни
1.4.168. Народни одбор општине Радановци – Радановци
1.4.169. Народни одбор општине Радијевићи – Радијевићи
1.4.170. Народни одбор општине Радобуђа – Радобуђа
1.4.171. Народни одбор општине Радоиња – Радоиња
1.4.172. Народни одбор општине Радошево – Радошево
1.4.173. Народни одбор општине Ражана – Ражана
1.4.174. Народни одбор општине Растиште – Растиште
1.4.175. Народни одбор општине Рача – Рача
1.4.176. Народни одбор општине Рибашевина – Рибашевина
1.4.177. Народни одбор општине Рогачица – Рогачица
1.4.178. Народни одбор општине Роге – Роге
1.4.179. Народни одбор општине Рожанство – Рожанство
1.4.180. Народни одбор општине Саставци – Саставци
1.4.181. Народни одбор општине Севојно – Севојно
1.4.182. Народни одбор општине Сељашница – Сељашница
1.4.183. Народни одбор општине Семегњево – Семегњево
1.4.184. Народни одбор општине Сеча Река – Сеча Река
1.4.185. Народни одбор општине Сирогојно – Сирогојно
1.4.186. Народни одбор општине Ражана – Скакавци
1.4.187. Народни одбор општине Добриња – Средња Добриња
1.4.188. Народни одбор општине Средња Река – Средња Река
1.4.189. Народни одбор општине Солотуша – Солотуша
1.4.190. Народни одбор општине Стубло – Стубло
1.4.191. Народни одбор општине Субјел – Субјел
1.4.192. Народни одбор општине Трипкова – Трипкова
1.4.193. Народни одбор општине Тубићи – Тубићи
1.4.194. Народни одбор општине Тоци – Црквени Тоци
1.4.195. Народни одбор општине Џурово – Џурово
1.4.196. Народни одбор општине Шљивовица – Шљивовица
1.4.197. Народни одбор општине Шуме – Шуме

Месни народни одбори

1.4.198. Месни народни одбор Алин Поток – Алин Поток
1.4.199. Месни народни одбор Батковићи – Батковићи
1.4.200. Месни народни одбор Бјелотићи – Бјелотићи
1.4.201. Месни народни одбор Брајковићи – Брајковићи
1.4.202. Месни народни одбор Бранешци – Бранешци
1.4.203. Месни народни одбор Буковик – Буковик
1.4.204. Месни народни одбор Врутци – Врутци
1.4.205. Месни народни одбор Вучак – Вучак
1.4.206. Месни народни одбор Гвоздац – Гвоздац
1.4.207. Месни народни одбор Годљево – Годљево
1.4.208. Месни народни одбор Горјани – Горјани
1.4.209. Месни народни одбор Горња Добриња – Горња Добриња
1.4.210. Месни народни одбор Гостиница – Гостиница
1.4.211. Месни народни одбор Губин До – Губин До
1.4.212. Месни народни одбор Добродо – Добродо
1.4.213. Месни народни одбор Доња Добриња – Доња Добриња
1.4.214. Месни народни одбор Дражиновићи – Дражиновићи
1.4.215. Месни народни одбор Дренова – Дренова
1.4.216. Месни народни одбор Дреновци – Дреновци
1.4.217. Месни народни одбор Дубница – Дубница
1.4.218. Месни народни одбор Жељине – Жељине
1.4.219. Месни народни одбор Забрњица – Забрњица
1.4.220. Месни народни одбор Заглавак – Заглавак
1.4.221. Месни народни одбор Јеловик – Јеловик
1.4.222. Месни народни одбор Камена Гора – Камена Гора
1.4.223. Месни народни одбор Каменица – Каменица
1.4.224. Месни народни одбор Касидоли – Касидоли
1.4.225. Месни народни одбор Катушница – Катушница
1.4.226. Месни народни одбор Качер – Качер
1.4.227. Месни народни одбор Кокин  Брод – Кокин Брод
1.4.228. Месни народни одбор Коловрат – Коловрат
1.4.229. Месни народни одбор Котроман – Котроман
1.4.230. Месни народни одбор Кратово – Кратово
1.4.231. Месни народни одбор Крчагово – Крчагово
1.4.232. Месни народни одбор Лелићи – Лелићи
1.4.233. Месни народни одбор Лопаш – Лопаш
1.4.234. Месни народни одбор Луг – Луг
1.4.235. Месни народни одбор Љутице – Љутице
1.4.236. Месни народни одбор Мађер – Мађер
1.4.237. Месни народни одбор Мачкат – Мачкат
1.4.238. Месни народни одбор Милићево Село – Милићево Село
1.4.239. Месни народни одбор Мионица – Мионица
1.4.240. Месни народни одбор Мрчићи – Мрчићи
1.4.241. Месни народни одбор Мушићи – Мушићи
1.4.242. Месни народни одбор Папратиште – Папратиште
1.4.243. Месни народни одбор Парамун – Парамун
1.4.244. Месни народни одбор Пилатовићи – Пилатовићи
1.4.245. Месни народни одбор Пониковица – Пониковица
1.4.246. Месни народни одбор Пријановићи – Пријановићи
1.4.247. Месни народни одбор Равна Гора – Равна Гора
1.4.248. Месни народни одбор Расна – Расна
1.4.249. Месни народни одбор Речице – Речице
1.4.250. Месни народни одбор Росићи – Росићи
1.4.251. Месни народни одбор Рудине – Рудине
1.4.252. Месни народни одбор Рупељево – Рупељево
1.4.253. Месни народни одбор Саиновина – Саиновина
1.4.254. Месни народни одбор Сврачково – Сврачково
1.4.255. Месни народни одбор села Косјерић – село Косјерић
1.4.256. Месни народни одбор Сеништа – Сеништа
1.4.257. Месни народни одбор Сивчина – Сивчина
1.4.258. Месни народни одбор Сјеверин – Сјеверин
1.4.259. Месни народни одбор Средња Добриња – Средња Добриња
1.4.260. Месни народни одбор Стојићи – Стојићи
1.4.261. Месни народни одбор Табановићи – Табановићи
1.4.262. Месни народни одбор Таор – Таор
1.4.263. Месни народни одбор Тометино Поље – Тометино Поље
1.4.264. Месни народни одбор Трнава – Трнава
1.4.265. Месни народни одбор Цикоте – Цикоте
1.4.266. Месни народни одбор Црвица – Црвица
1.4.267. Месни народни одбор Шареник – Шареник
1.4.268. Шумска управа – Ивањица
1.4.269. Шумска управа  – Пожега  

Стамбене управе и стамбене заједнице

1.4.270. Стамбена заједница – Пожега
1.4.271. Стамбена управа – Прибој
1.4.272. Стамбена управа – Титово Ужице
1.4.273. Управа зѕ путеве – Ариље
1.4.274. Управа зѕ путеве – Бајина Башта
1.4.275. Управа за путеве – Нова Варош
1.4.276. Секција за путеве – Пријепоље
1.4.277. Геодетска управа – Нова Варош
1.4.278. Фонд за механизацију – Ивањица

3. ПРАВОСУЂЕ

3.1. Архивски фондови до 1941.

Судство

1.4.279. Срески суд – Ужице
1.4.280. Срески суд – Чајетина

3.2. Архивски фондови 1941 – 1944.

3.2.281. Срески суд – Чајетина

3.3. Архивски фондови од 1944.

Судство

3.3.282. Окружни суд – Нови Пазар
3.3.283. Окружни суд – Титово Ужице
3.3.284. Општински суд – Ивањица
3.3.285. Општински суд – Чајетина

4. ПРОСВЕТНЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

4.1. Просветне установе

4.1.286. Виша педагошка школа Београд – Одељење у Титовом Ужицу – Титово Ужице
4.1.287. Центар за ванредно студирање на Вишој економској школи у  Београду – Титово Ужице
4.1.288. Школа за висококвалификоване раднике – Титово Ужице
4.1.289. Учитељска школа „Сретен Вукосављевић“ – Пријепоље
4.1.290. Учитељска школа „Желимир Ђурић“ – Титово Ужице
4.1.291. Гимназија „Миодраг Миловановић Луне“ – Титово Ужице
4.1.292. Нижа гимназија – Пожега
4.1.293. Нижа приватна гимназија – Ивањица
4.1.294. Државна грађанска школа – Ивањица
4.1.295. Економска школа – Прибој
4.1.296. Женска стручна школа – Пожега
4.1.297. Женска стручна школа – Пријепоље
4.1.298. Женска стручна школа – Титово Ужице
4.1.299. Женска занатска школа – Ивањица
4.1.300. Женска занатска школа – Нова Варош
4.1.301. Школа ученика у привреди – Пријепоље
4.1.302. Школа за квалификоване раднике „Радоје Марић“ – Титово Ужице
4.1.303. Школа за квалификоване раднике – Чајетина
4.1.304. Основна школа – Глумач
4.1.305. Основна школа – Годовик
4.1.306. Основна школа „Милинко Кушић“ – Ивањица
4.1.307. Основна школа – Луке
4.1.308. Основна школа Миланџа – Опаљеник
4.1.309. Основна школа „Миливоје Којадиновић“ – Стапари
4.1.310. Основна школа – Титово Ужице
4.1.311. Основна школа – Шуме
4.1.312. Интернат пољопривредне школе – Пожега

4.2. Установе културе

4.2.313. Народни универзитет – Косјерић
4.2.314. Раднички универзитет „Сретен Вукосављевић“ – Пријепоље
4.2.315. Раднички универзитет „Радован Драговић“ – Титово Ужице
4.2.316. Културно-спортски центар „Вук Караџић“ – Косјерић

5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

5.1. Социјалне установе

5.1.317. Дечје летовалиште – Крива Река
5.1.318. Дечје обадниште „Хамдија Курталић“ – Прибој

5.2. Здравствене установе

5.2.319. Завод за социјално осигурање радника и службеника среза прибојског – Прибој
5.2.320. Комунални завод за социјално осигурање среза Титово Ужице – Титово Ужице

6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

6.1. Период капитализма

6.1.1. банке и новчани заводи

6.1.1.321. Ариљска штедионица за штедњу и кредит – Ариље
6.1.1.322. Трговачко-индустријска банка – Ариље
6.1.1.323. Индустријска банка А.Д. – Бајина Башта
6.1.1.324. Пожешка грађанска штедионица – Пожега
6.1.1.325. Пожешка кредитна банка – Пожега
6.1.1.326. Ужичка грађанска штедионица – Титово Ужице
6.1.1.327. Државна хипотекарна банка Београд – Филијала Титово Ужице –

Титово Ужице

6.1.1.328. Привилегована банка А.Д. Београд – Филијала Титово Ужице – Титово Ужице

6.1.1.329. Привредна банка А.Д. – Титово Ужице
6.1.1.330. Ужичка трговачка банка А.Д. – Титово Ужице
6.1.1.331. Народна банка ФНРЈ – Филијала Титово Ужице – Титово Ужице
6.1.1.332. Окружно индустријско друштво – Титово Ужице
6.1.1.333. Ужичка кредитна задруга – Титово Ужице
6.1.1.334. Ужичко акционарско друштво „Златибор“ – Титово Ужице

6.1.2. Привредна удружења

6.1.1.335. Удружење занатлија среза црногорског – Косјерић
6.1.1.336. Удружење занатлија среза пожешког – Пожега
6.1.1.337. Удружење занатлија среза милешевског – Пријепоље
6.1.1.338. Удружење занатлија вароши и среза ужичког – Титово Ужице
6.1.1.339. Удружење угоститеља округа ужичког – титово Ужице
6.1.1.340. Удружење угоститеља Титово Ужице – Повереништво Чајетина – Чајетина
6.1.1.341. Ужичка трговачка омладина – Ужице

6.1.3. Привредна предузећа

6.1.3.1. Индустрија и рударство

6.1.3.1.342. „Нутрија“ Фабрика крзна и кожа Гавровић, Мацанковић, Николић

Ужице

6.1.3.1.343. Прва ужичка акционарска ткачка радионица – Ужице

6.1.3.2. Пољопривреда и шумарство

6.1.3.2.344. Државна ергела  „Мркоњићево“ – Партизанске Воде
6.1.3.2.345. Бановински сточарски завод Краљеве Воде – Златибор

6.1.5. Задруге

6.1.5.2.346. Крвавачка сточарска задруга – Крвавци
6.1.5.2.347. Ужичка занатска набављачка и продавачка кредитна задруга Ужице
6.1.5.2.348. Радничко-службеничка набављачка задруга С.О.Ј. – Титово Ужице
6.1.5.2.349. Земљорадничка набављачко-продајна задруга – Нова Варош

6.2. Период социјализма

6.2.1. Банке и новчани заводи

6.2.1.350. Градска народна штедионица- Титово Ужице
6.2.1.351. Државна инцестициона банка ФНРЈ – Филијала Титово Ужице –

Титово Ужице

6.2.1.352. Инвестиционо-комерцијална банка – Титово Ужице
6.2.1.353. Државна банка за кредитирање земљорадничких задруга – Филијала Титово Ужице – Титово Ужице
6.2.1.354. Служба друштвеног књиговодства – Филијала Титово Ужице – Титово Ужице

6.2.2. Привредна удружења

6.2.2.355. Обласни савез занатских задруга – Титово Ужице

Срески савез земљорадничких задруга

6.2.2.356. Основни савез земљорадничких задруга – Ариље
6.2.2.357. Општи пословни савез земљорадничких задруга – Ивањица
6.2.2.358. Општи пословни савез земљорадничких задруга Прибој
6.2.2.359. Пословни савез земљорадничких задруга -. Пријепоље

Занатске коморе

6.2.2.360. Среска занатска комора – Ариље
6.2.2.361. Среска занатска комора – Бајина Башта
6.2.2.362. Среска занатска комора – Ивањица
6.2.2.363. Среска занатска комора – Косјерић
6.2.2.364. Среска занатска комора – Пожега
6.2.2.365. Среска занатска комора – Прибој
6.2.2.366. Среска занатска комора – Пријепоље
6.2.2.367. Среска занатска комора – Титово Ужице
6.2.2.368. Среска занатска комора – Чајетина
6.2.2.369. Среска трговинска комора – Пријепоље
6.2.2.370. Среска трговинска банка – Титово Ужице
6.2.2.371. Среска угоститељска комора – Титово Ужице
6.2.2.372. Привредна комора – Титово Ужице
6.2.2.373. Удружење занатлија – Нова Варош

6.2.3. Привредна предузећа

6.2.3.1. Индустрија и рударство

6.2.3.1.374. „Котроман“ – Фабрика хемијских производа – Мокра Мора
6.2.3.1.375. Ливница и ауто-механичарска радионица „Победа“ – Пожега
6.2.3.1.376. Метално-индустријско предузећа „Пролетер“ – Ариље
6.2.3.1.377. Занатско столарско предузеће „Напредак“ – Ивањица
6.2.3.1.378. Среско предузеће за производњу и услуге „Јелова Гора“ – Косјерић

6.2.3.1.379. Фабрика коже „Партизанка“ – Титово Ужице
6.2.3.1.380. Текстилни завод „Цвета Дабић“ – Титово Ужице
6.2.3.1.381.Цигларско-црепаско предузеће „Ивање“ – Ивање
6.2.3.1.382. Предузеће за истраживање и експлоатацију гвоздене руде – Титово Ужице
6.2.3.1.383. Рудник антимона „Милинко Кушић“ – Ивањица

6.2.3.2. Пољопривреда и шумарство

6.2.3.2.384. Среска овчарска фарма – Тометино Поље
6.2.3.2.385. Земаљска сточарска фарма „Партизанске Воде“ –

Партизанске Воде

6.2.3.2.386. Среска пољопривредна станица – Нова Варош
6.2.3.2.387. Среска пољопривредна станица – Прибој
6.2.3.2.388. Месна пољопривредна економија – Пожега
6.2.3.2.389. Шумско газдинство – Ивањица
6.2.3.2.390. Шумско-пољопривредни индустријски комбинат ШПИК – Ивањица
6.2.3.2.391. Дрвни комбинат „Голија“ – Ивањица
6.2.3.2.392. Дрвни комбинат – Титово Ужице

6.2.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

6.2.3.3.393. Среско мешовито предузеће за откуп и промет пољопривредним производима „Мали Остреш“ – Ариље
6.2.3.3.394. „Соколина“ Среско предузеће за откуп и промет пољопривредних производа – Бајина Башта
6.2.3.3.395. „Сточар“ Предузеће за промет стоком и сточним производима Чачак – Филијала Ивањица – Ивањица
6.2.3.3.396. Среско трговачко откупно предузеће „Стари Влах“ – Ивањица
6.2.3.3.397. Среско трговинско предузеће за промет пољопривредним производима „Маљен“ – Пожега
6.2.3.3.398. Среско семенско предузеће – Пожега
6.2.3.3.399. Среско трговинско предузеће за откуп житарица и стоке „Савинац“ – Пожега
6.2.3.3.400. Предузеће за откуп и промет млека и млечних производа „Млекопродукт“ Чачак – Филијала Пожега – Пожега
6.2.3.3.401. „Сточар“ Предузеће за промет стоком и сточним производима Београд – Биро оперативне евиденције – Титово Ужице
6.2.3.3.402. Трговинско предузеће „Звезда“ за откуп и продају пољопривредних производа на мало – Ивањица
6.2.3.3.403. Трговинско предузеће „Срески народни магазин“ – Титово Ужице
6.2.3.3.404. Среско мешовито трговинско предузеће за откуп и промет пољопривредних производа „Лужница“ – Титово Ужице
6.2.3.3.405. „Кадињача“ Државно трговачко стовариште за промет колонијала и дуванских прерађевина – Титово Ужице
6.2.3.3.406. „Титово Ужице“ Државно трговачко стовариште за промет текстилом, гвожђем и хемијским производима – Титово Ужице
6.2.3.3.407. Предузеће за откуп коже, вуне и техничке масноће „Кожа“ – Титово Ужице
6.2.3.3.408. Среско предузеће за откуп пољопривредних производа „Торник“ – Чајетина
6.2.3.3.409. Угоститељско предузеће „Малич“ – Ариље
6.2.3.3.410. Угоститељска радња „Ловац“ – Нова Варош
6.2.3.3.411. Предузеће „Путник“ – Титово Ужице
6.2.3.3.412. Управа ваздушне бање „Златибор“ – Партизанске Воде
6.2.3.3.413. Туристички биро „Турист“ – Титово Ужице

6.2.3.4. Саобраћај

6.2.3.4.414. Среско саобраћајно-транспортно  предузеће „Полет“ – Косјерић
6.2.3.4.415. Ауто-транспортно и ремотно предузеће „Први мај“ – Пожега
6.2.3.4.416. Транспортно предузеће за превоз, утовар и истовар робе „Трудбеник“ – Титово Ужице
6.2.3.4.417. Железничко-транспортно предузеће Београд – Секција за вучу Локомотивски депо – Титово Ужице

6.2.3.5. Грађевинска предузећа

6.2.3.5.418. Среско грађевинско предузеће „Остреш“ – Ариље
6.2.3.5.419. Грађевинско предузеће „Мићо Матовић“ – Ивањица
6.2.3.5.420. Среско грађевинско предузеће „Радник“ – Прибој
6.2.3.5.421. Грађевинско предузеће „Нискоградња“ – Титово Ужице
6.2.3.5.422. Грађевинско занатско предузеће „4.јул“ – Титово Ужице
6.2.3.5.423. Градско грађевинско предузеће „Петољетка“ – Титово Ужице
6.2.3.5.424. Грађевинско предузеће „Златибор“ – Титово Ужице
6.2.3.5.425. Грађевинско предузеће „Шарган“ – Титово Ужице
6.2.3.5.426. Предузеће за одржавање путева „Титово Ужице“ – Титово Ужице
6.2.3.5.427. Грађевинско предузеће „Рибница“ – Чајетина

6.2.4. Занатство

6.2.4.428. Среско занатско опначарско предузеће „Радоје Марић“ – Титово Ужице
6.2.4.429. Занатско предузеће за производњу обуће „Занатлија“ – Косјерић
6.2.4.430. Занатско-кројачко-абаџијска радња „Обнова“ – Косјерић
6.2.4.431. Занатска радња „Димничар“ – Титово Ужице
6.2.4.432. Градска хемијска радионица „Златан бор“ – Титово Ужице

6.2.5. Задруге

6.2.5.433. Обућарска задруга – Пријепоље
6.2.5.434. Обућарска задруга – Титово Ужице
6.2.5.435. Занатска набавно-продајна задруга – Пожега
6.2.5.436. Радничко-службеничка-набављачка задруга С.О.Ј. – Ивањица
6.2.5.437. Пчеларска задруга – Титово Ужице

Земљорадничке задруге

6.2.5.438. Среска земљорадничка задруга С.О.Ј. – Ивањица
6.2.5.439. Земљорадничка кредитна задруга – Горобиље
6.2.5.440. Земљорадничка задруга – Јеловик
6.2.5.441. Земљорадничка задруга – Ковиље
6.2.5.442. Земљорадничка задруга – Опаљеник
6.2.5.443. Земљорадничка задруга – Остатија
6.2.5.444. Земљорадничка задруга – Роге
6.2.5.445. Земљорадничка задруга – Саиновина
6.2.5.446. Земљорадничка задруга – Семегњево
6.2.5.447. Земљорадничка задруга – Шљивовица

Сељачке радне задруге

6.2.5.448. Сељачка радна задруга „Петар Стамболић“ – Братљево
6.2.5.449. Сељачка радна задруга „Петар Бошњак“
6.2.5.450. Сељачка радна задруга „Буковик“ – Буковик
6.2.5.451. Сељачка радна задруга „Првоборац“ – Варда
6.2.5.452. Сељачка радна задруга „Слога“ – Деретин
6.2.5.453. Сељачка радна задруга „Ивица“ – Дражевићи
6.2.5.454. Сељачка радна задруга „Напредак“ – Дрмановићи
6.2.5.455. Сељачка радна задруга „Ново доба“ – Куманица
6.2.5.456. Сељачка радна задруга „Брдо“ – Нова Варош
6.2.5.457. Сељачка радна задруга „Будућност“ – Опаљеник
6.2.5.458. Сељачка радна задруга „Јавор“ – Равна Гора
6.2.5.459. Сељачка радна задруга „Нови живот“ – Радаљево
6.2.5.460. Сељачка радна задруга „Драгиша Мићић“ – Рашчићи
6.2.5.461. Сељачка радна задруга „Стари Влах“ – Ровине
6.2.5.462. Сељачка радна задруга „Победа“ – Сивчина
6.2.5.463. Сељачка радна задруга „Голија“ – Средња Река
6.2.5.464. Сељачка радна задруга „Милутин Луковић“ – Шљивовица

6.2.6. Остало

6.2.6.465. Привредно-комунална установа „Ивањица“ – Ивањица
6.2.6.466. Градско комунално прдузеће „Напредак“ – Титово Ужице
6.2.6.467. Предузеће за електрификацију и производњу електричен енергије

„Светлост“  Пожега

6.2.6.468. Предузеће за дистрибуцију електричне енергије „24. септембар“ – Титово Ужице
6.2.6.469. Новинска установа „Вести“ – Титово Ужице

7. ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

7.1. Политичке организације

Савез комуниста Југославије

7.1.470. Обласни комитет Комунистичке партије Србије области титовоужичке – Титово Ужице
7.1.471. Срески комитет савеза комуниста Србије среза ариљског – Ариље
7.1.472. Срески комитет савеза комуниста Србије среза рачанског – Бајина Башта
7.1.473. Срески комитет савеза комуниста Србије среза моравичког – Ивањица
7.1.474. Срески комитет савеза комуниста Србије среза црногорског – Косјерић
7.1.475. Срески комитет савеза комуниста Србије среза златарског – Нова Варош
7.1.476. Срески комитет савеза комуниста Србије среза пожешког – Пожега
7.1.477. Срески комитет савеза комуниста Србије среза прибојског – Прибој
7.1.478. Срески комитет савеза комуниста Србије среза Пријепоље – Пријепоље
7.1.479. Срески комитет савеза комуниста Србије среза титовоужичког – Титово Ужице
7.1.480. Срески комитет савеза комуниста Србије среза златиборског – Чајетина
7.1.481. Општински комитет савеза комуниста Србије – Аљиновићи
7.1.482. Општински комитет савеза комуниста Србије – Бајина Башта
7.1.483. Општински комитет савеза комуниста Србије – Бела Земља
7.1.484. Општински комитет савеза комуниста Србије – Бродарево
7.1.485. Општински комитет савеза комуниста Србије – Каран
7.1.486. Општински комитет савеза комуниста Србије Саставци – Касидоли
7.1.487. Општински комитет савеза комуниста Србије – Косјерић
7.1.488. Општински комитет савеза комуниста Србије – Костојевићи
7.1.489. Општински комитет савеза комуниста Србије – Крвавци
7.1.490. Општински комитет савеза комуниста Србије – Љубиш
7.1.491. Општински комитет савеза комуниста Србије – Полимље – Прибој
7.1.492. Општински комитет савеза комуниста Србије – Пријепоље
7.1.493. Општински комитет савеза комуниста Србије – Равни
7.1.494. Општински комитет савеза комуниста Србије – Радоиња
7.1.495. Општински комитет савеза комуниста Србије – Титово Ужице
7.1.496. Општински комитет савеза комуниста Србије – Чајетина

Социјалистички савез радног народа

7.1.497. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза ариљског – Ариље
7.1.498. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза рачанског – Бајина Башта
7.1.499. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза моравичког – Ивањица
7.1.500. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза пожешког – Пожега
7.1.501. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза Прибојског – Прибој
7.1.502. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза Пријепољског – Пријепоље
7.1.503. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза титовоужичког – Титово Ужице
7.1.504. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза златиборског – Чајетина
7.1.505. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа -Бела Земља
7.1.506. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа – Бродарево
7.1.507. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Ивањица
7.1.508. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа – Костојевићи
7.1.509. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа – Кремна
7.1.510. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа – Пожега
7.1.511. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Пријепоље
7.1.512. Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа – Равни
7.1.513. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Титово Ужице
7.1.514. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Чајетина

Антифашистички фронт жена Југославије

7.1.515. Срески одбор Антифашистичког фронта жена – Ивањица
7.1.516. Срески одбор Антифашистичког фронта жена – Пријепоље
7.1.517. Срески одбор Антифашистичког фронта жена – Титово Ужице
7.1.518. Градски одбор Антифашистичког фронта жена – Титово Ужице
7.1.519. Срески одбор Антифашистичког фронта жена – Чајетина

Савез синдиката Југославије

7.1.520. Савез синдиката Југославије – Среско веће – Ариље
7.1.521. Савез синдиката Југославије – Среско веће – Ивањица
7.1.522. Савез синдиката Југославије – Среско веће – Пријепоље
7.1.523. Савез синдиката Југославије – Среско веће – Титово Ужице
7.1.524. Савез синдиката Југославије – Среско веће – Чајетина
7.1.525. Савез синдиката Југославије – Општинско веће – Кремна
7.1.526. Савез синдиката Југославије – Општинско веће – Пријепоље
7.1.527. Савез синдиката Југославије – Општинско веће – Титово Ужице
7.1.528. Савез синдиката Југославије – Општинско веће – Чајетина

Савез удружења бораца народноослободилачког рата Југославије

7.1.529. Савез бораца народноослободилачког рата – Срески одбор среза рачанског – Бајина Башта
7.1.530. Савез бораца народноослободилачког рата – Срески одбор среза моравичког – Ивањица
7.1.531. Савез удружења бораца народноослободилачког рата – Срески одбор – Титово Ужице
7.1.532. Савез бораца народноослободилачког рата – Срески одбор среза златиборског – Чајетина
7.1.533. Савез удужења бораца народноослободилачког рата – Општински одбор – Кремна
7.1.534. Савез удужења бораца народноослободилачког рата – Општински одбор – Титово Ужице

Савез комунистичке омладине Југославије

7.1.535. Срески комитет СКОЈ-а среза моравичког – Ивањица
7.1.536. Срески комитет СКОЈ-а – Титово Ужице

Савез омладине Југославије

7.1.537. Народна омладина Србије – Обласни комитет области титововоужичке – Титово Ужице
7.1.538. Народна омладина Србије – Срески комитет среза ариљског –  Ариље
7.1.539. Народна омладина Србије – Срески комитет среза моравичког – Ивањица
7.1.540. Народна омладина Србије – Срески комитет среза прибојског – Прибој
7.1.541. Народна омладина Србије – Срески комитет среза Пријепоље – Пријепоље
7.1.542. Народна омладина Србије – Срески комитет – Титово Ужице
7.1.543. Народна омладина Србије – Срески комитет среза златиборског – 
7.1.544. Народна омладина Србије – ОпштинЧајетинаски комитет  – Кремна
7.1.545. Народна омладина Србије – Општински комитет  – Љубиш
7.1.546. Савез социјлаистичке  омладине Србије – Општинска конференција Титово Ужице
7.1.547. Савез социјалистичке омладине Србије – Општинска конференција – Чајетина
7.1.548. Савет савеза пионира Србије – Срески савез – Ивањица

7.3. Грађанске и друге организѕције

Удружење официра и подофицира Југославије

7.3.549. Удружење резервних официра и подофицира – Општински одбор – Ивањица
7.3.550. Општински одбор Удружења резервних официра и подофицира – Општински одбор – Титово Ужице

Савез ратних војних инвалида

7.3.551. Савез ратних војних инвалида – Обласни одбор за титовоужичку област – Титово Ужице
7.3.552. Удружење ратних војних инвалида – Окружни одбор – Титово Ужице
7.3.553. Савез ратних војних инвалида – Срески одбор – Пријепоље
7.3.554. Савез ратних војних инвалида – Срески одбор – Титово Ужице
7.3.555. Савез ратних војних инвалида – Срески одбор – Чајетина
7.3.556. Савез ратних војних инвалида – Општински одбор – Титово Ужице
7.3.557. Друштво жена Србије – Ивањичка женска подружина – Ивањица
7.3.558. Друштво жена Србије – Женска подружина – Ужице
7.3.559. Одбор за прославу 20-годишњице устанка народа Југославије – Титово Ужице

7.5. Хуманитарна друштва

Jугословенски Црвени крст

7.5.560. Југословенски Црвени крст – Срески одбор среза моравичког – Ивањица
7.5.561. Југословенски Црвени крст – Срески одбор среза црногорског – Косјерић
7.5.562. Југословенски Црвени крст – Срески одбор среза златарског – Нова Варош
7.5.563. Југословенски Црвени крст – Срески одбор среза титовоужичког – Титово Ужице
7.5.564. Југословенски Црвени крст – Срески одбор среза златиборског – Чајетина
7.5.565. Југословенски Црвени крст – Општински одбор  – Ивањица
7.5.566. Југословенски Црвени крст – Општински одбор  – Кремна
7.5.567. Југословенски Црвени крст – Општински одбор  – Међуречје
7.5.568. Југословенски Црвени крст – Општински одбор  – Пожега
7.5.569. Удружење пензионера – Титово Ужице

7.6. Културно-просветна друштва

Савези културно-просветних друштава срезова

7.6.570. Савез културно-просветних друштава среза рачанског – Бајина Башта
7.6.571. Савез културно-просветних друштава среза моравичког – Ивањица
7.6.572. Савез културно-просветних друштава среза пожешког – Пожега
7.6.573. Савез културно-просветних друштава среза милешевског – Пријепоље
7.6.574. Савез културно-просветних друштава среза ужичког – Титово Ужице
7.6.575. Културно-просветна заједница среза – Пријепоље
7.6.576. Културно-просветна заједница среза – Титово Ужице
7.6.577. Међуопштинска заједница културе  – Титово Ужице

7.7. Уметничка друштва и удружења

7.7.578. Певачко друштво „Гајрет“ – Нова Варош
7.7.579. Певачко друштво „Златиборска вила“ – Ужице
7.7.580. Ккултурно-уметничко  друштво „Алекса Дејовић“ – Титово Ужице

7.8. Спортска друштва и удружења

7.7.581. Савез организација за физичку културу среза – Титово Ужице
7.7.582. Ауто-мото савез Србије – Подсавез Титово Ужице – Титово Ужице
7.7.583. Соколско друштво – Пожега
7.7.584. Фискултурно друштво „Златар“ – Нова  Варош
7.7.585. Стрељачка дружина – Прибој
7.7.586. Туристички савез среза – Титово Ужице
7.7.587. Туристичко друштво „Јелова Гора“ – Титово Ужице
7.7.588. Соколско друштво „Душан Силни“ – Ужице
7.7.589. Ужичка соколска жупа – Ужице
7.7.590. Планинарско друштво „Златар“ у Београду – Огранак Нова Варош – Нова Варош
7.7.591. Фудбалски клуб „Слобода“ – Титово Ужице
7.7.592. Срески савез пријатеља природе – Титово Ужице
7.7.593. Коло јахача за округ ужички „Кнез Михаило“ – Ужице

7.9. Остало

7.9.594. Народна техника Србије – Обласни одбор – Титово Ужице
7.9.595. Народна техника Србије – Срески одбор – Пријепоље
7.9.596. Народна техника Србије – Среско веће – Титово Ужице
7.9.597. Градски одбор народне технике Србије – Титово Ужице
7.9.598. Добровољно ватрогасно друштво – Прибој
7.9.599. Срески савез добровољних ватрогасних друштава – Пријепоље
7.9.600.Савез добровољних ватрогасних друштава среза – Титово Ужице

8. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

8.601. Црквено намесништво среза пожешког и ариљског – Пожега
8.602. Црква у Ковиљу – Ковиље

Б. ПОРОДИЧНИ  И ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

Б.1. Породични архивски фондови

1.603. Милан и Алекса Борисављевић – Нова Варош
1.604. Станиша и Милош Петаковић – Ужице
1.605. Владе и Раде Селаковић – Титово Ужице

Б.2. Лични фондови

1.606. Дивац Рајка – Титово Ужице
1.607. Ђорђе Драшкић – Ужице
1.608. Драгомир Дринчић – Титово Ужице
1.609. Михаило Р. Живковић – Ужице
1.610. Стеван Јовановић – Титово Ужице
1.611. Милија Јовичић – Титово Ужице
1.612. Вељко Кремић – Ужице
1.613. Милутин Кремић – Ужице
1.614. Павле – Паја Љубисављевић – Ужице
1.615. Милета Милић – Пожега
1.616. Тома Наумовић – Ужице
1.617. др Милош Перовић – Ужице
1.618. Милош Петровић – Ивањица
1.619. Страхиња Поповић – Ужице
1.620. Милан Смиљанић – Сирогојно
1.621. Вучић У. Стамболић  – Катићи
1.622. Миле Стишовић – Брезова

В. ЗБИРКЕ

1.623. Збирка поклона и откупа
1.624. Картографска збирка
1.625. Збирка мемоарске грађе
1.624. Збирка плаката
1.624. Збирка фотографија
1.624. Збирка филмова
1.624. Збирка печата
1.624. Varia