Изложбе и промоције

ИЗЛОЖБЕ

1.  1951. Титово Ужице кроз векове – поводом 10-тогодишњице ослобођења Ужица, Архивско средиште у сарадњи са „Музејом устанка 1941“ реализовао је ову изложбу 
2.  1955. Изложба архивалија – поводом Недеље прикупљања архивске грађе. 
3.  1956. Ужичке књиге  и штампа – у сарадњи са Градском библиотеком и Музејом устанка 1941 у Т.Ужицу, поводом 100-годишњице ужичког читалишта. 
4.  1956. Просветне прилике у ужичком крају кроз XIX век – поводом одржавања Сабора просветних радника у Т.Ужицу. 
5.  1958. Изложба  архивалија – поводом 10-тогодишњице од оснивања и рада Архива. 
6.  1961. Прошлост и слободарство Ужица – поводом обележавања Недеље архива и  20-тогодишњице ослобођењаТ. Ужица. 
7.  1979. 60 година КПЈ – СКЈ, СКОЈ-а и револуционарних синдиката у сарадњи са Народним музејом у Т.Ужицу. Изложба је обишла све општинске центре региона и насеља радних бригада. 
8.  1979. 150 година основног  образовања  на подручју општине Титово Ужице – у сарадњи са Народном библиотеком у Т.Ужицу. 
9.  1983. 35 година рада и постојања Историјског архива у Ужицу – 1948-1983. поводом обележавања 35-тогодишњице рада Архива; прилагођена и допуњена са експонатима и гостовала у Пријепољу. 
10. 1984. Ослобођење и обнова Ужичког  округа 1944-1946 – у сарадњи са Народним музејом, поводом 40- тогодишњице ослобођења ужичког краја; гостовала у општини Ариље и Б. Башта. 
11. 1987. Изложба плаката – поводом обележавања Недеље архива, а поводом Дана удружења Ужичана приказана је и у Београду. 
12. 1988. Занатство у ужичком крају од половине XIX до половине XX века, поводом 40- тогодишњице Архива 
13. 1989. Гимназија Миодраг Миловановић Луне 1839-1989 – у сарадњи са Народним музејом, поводом обележавања 150-годишњице школе. 
14. 1989. Учитељске школе у Србији до 1941 чији је организатор Педагошки музеј у Београду; Архив је учествовао у одабирању и уступању докумената и фотографија везаних за ову тему. 
15. 1993. Пољопривредне  и занатлијске школе у Србији 1853-1941 у организацији Педагошког музеја у Београду, Архив је учествовао са појединим фотографијама и документима на овој изложби. 
16. 1994. Задругарство у ужичком  крају у организацији Архива Србије, Архив је учествовао у реализацији ове изложбе са одабраним архивским документима. 
17. 1995. Први српски устанак у ужичком крају 1804-1813 –  Архив је учествовао у реализацији изложбе; поводом 190-година од почетка Првог српског устанка, а 1996. године представљена је у општинама: Б. Башта, Н. Варош, Пожега и Прибој. 
18. 1996. Архиви у Србији – пригодна изложба поводом одржавања Републичког саветовања архивских радника у Ужицу. 
19. 1996. Прота Милан Ђурић у служби своме народу – у организацији Народног музеја, Архив је учествовао у одабирању архивског материјала.
20. 1997. Ослобођење Ужица 1807. године –  у организацији Спомен обележја „Кадињача“ Архив је учествовао у реализацији и изради каталога изложбе; поводом 190-годишњице од ослобођења Ужица од Турака. 
21. 2001. Архивско благо Србије у организацији Архива Србије, Архив у Ужицу је учествовао са одабирањем  архивских докумената, приликом постављања изложбе у Ужицу. 
22. 2002. Плакат као извор за историју Пожеге и околине 1858-1940 поводом прославе Савиндана Гимназије „Свети Сава“ у Пожеги. 
23. 2002. Картографска збирка Историјског архива Ужице – поводом обележавања Дана Архива, гостовала у Б. Башти и Косјерићу. 
24. 2002. Плакат као извор за историју Ариља и околине 1868-1940 – поводом манифестације Мајски дани културе – под крилом „Плавог анђела“ у Ариљу. 
25. 2002. Пригодна изложба одабраних архивских  докумената – приликом  учествовања Архива у оквиру Фестивала образовања одраслих, одржаног у Ужицу. 
26. 2003. Педесет пет година Историјског архива Ужице 1948-2003 – поводом обележавања 55-годишњице рада Архива. 
27. 27. септембар – 2. октобар 2004. Смештај архивске установе у прошлости, садашњости, а да ли у будућности? у оквиру III фестивала образовања одраслих Историјски архив је приредио изложбу.
28. 9. мај 2005, у холу Позоришта,  Шездесет година од победе над фашизмом (припремили Народна библиотека, Народни музеј и Историјски архив. Из ИАУ у припреми изложбе учествовали су Александар Савић, Даница Шостар и Драган Кнежевић).
29. 7. октобар 2005, на Учитељском факултету, Учитељска школа у Ужицу (трагом архивских докумената) 1925–1972 – поводом 80 година од оснивања Учитељске школе (аутори Милева Милошевић и Зорица Џаковић. Изложбу је отворио др Раде Познановић).
30. 11.04.2006, у Јокановића кући у Ужицу, Дипломатија Краљевине Југославије 1918-1941 (изложба Архива Србије и Црне Горе, аутора др Гојка Маловића. Изложбу су отворили Миладин Милошевић, помоћник директора Архива СЦГ и Нада Петровић) – поводом Дана Архива.
31. 24.1.2007. у Градској галерији у Пожеги, Дипломатија Краљевине Југославије 1918-1941 (изложба Архива СЦГ која је реализована у сарадњи са Гимназијом „Свети Сава“ и Народном библиотеком у Пожеги. Изложбу су отворили Владе Недељковић, директор Гимназије и Мирослав Дучић, директор Архива. О концепцији и садржају изложбе говорио је  Александар Савић, историчар).
32. 2007. По­во­дом Да­на Ар­хи­ва  у сарадњи са Архивом Србије и Црне Горе у просторијама Народног музеја у Ужицу отворена је изложба Ти­то-Ста­љин, На отва­ра­њу је го­во­рио Ми­ла­дин Ми­ло­ше­вић, ди­рек­тор Ар­хи­ва СЦГ.
33. 2007. У сарадњи са На­род­ним му­зе­јом пре­у­зе­та је и при­пре­мље­на из­ло­жба Ка­та­ри­на Ми­ло­вук и жен­ски по­крет у Ср­би­ји по­чет­ком XX ве­ка, ауто­ра мр Љи­ља­не Стан­ков из Пе­да­го­шког му­зе­ја у Бе­о­гра­ду.
34. 2008. У окви­ру про­мо­ци­је књи­ге Ца­р&град­ски ме­мен­то, ауто­ра Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа,  хо­лу На­род­ног по­зо­ри­шта отво­ре­на је из­ло­жба до­ку­ме­на­та и фо­то­гра­фи­ја Спо­мен на трг.

 

ПРОМОЦИЈE 

Поводом обележавања 200 година од Првог српског устанка, Историјски архив је издао је тринаести број Историјске баштине, са темом Документи о уЖиЧкој нахији 1804-1813, приређивача др Животе Марковића. Књига је промовисана 14. априла 2004, у Београду, а у организацији Удружења Ужичана и 22. априла у Сали СО Ужице.   
 
15. марта 2005, у Читалишту Народне библиотеке одржана је промоција књиге Коло јахача „Кнез Михаило“ за округ ужички (1895-1941), аутора Мила Чарапића. О књизи су говорили аутор и Миодраг Глушчевић, историчар.
21. априла 2005,  поводом обележавања Дана Архива, у Сали СО Ужице организована је промоција књиге др Марка Поповића Ужички град, (друго издање). О књизи су говорили аутор и др Илија Мисаиловић.
5. октобра 2005, Историјски архив обележавајући  Дан Ужица представио је  књигу Ужичка нахија (1816-1830), књига прва. Промоција је одржана у Гимназији, а  учествовали су: приређивач др Недељко Радосављевић, др Ана Столић, мр Влада Милосављевић из Архива Србије и директор ИАУ,  Мирослав  Дучић. Промоцији су присуствовали и представници Архива Републике Српске из Бања Луке.
Ова књига представљена је и на Сајму књига у Београду.
12. децембра 2005, у оквиру V мини сајма књига, представљајући ужичко издаваштво  у Сали Читалишта организована је промоција књига: Педагогија на почетку XXI века, о којој је говорио др Крстивоје Шпијуновић,  каталог, Фотограф Илија Н. Лазић, аутора Десанке Дрндаревић и  Историјска баштина, број 14, о којој  је говорио уредник Александар Савић.
3.октобра 2006, поводом обележавања Дана Ужица, у Гимназији је   представљена  је књига  Љубомира Каљевића, Моје успомене. О књизи су говорили приређивач др Слободан Турлаков и рецензент академик др Василије Крестић. Програм је водио Александар Савић, уредник издања.
У сарадњи са Архивом Србије, објављена је књига Књажеска канцеларија, Ужички суд  1825-1839, коју је приредио др Недељко Радосављевић.
26.октобра 2006, на Сајму књига у Београду, промовисана је  Историјска баштина број 15. Часопис је изашао у модернијем издању и новом дизајну корице. Часопис је представио уредник Александар Савић.
Одштампано је друго издање каталога Историјског архива и Каталог издања.

2007. година

1. Бо­ри­сав Ма­ли­ша Ата­нац­ко­вић, Днев­ник (1915–1919). Промоција је одржана на платоу испред хидроелектране, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Да­на Ужи­ца, а уче­ство­ва­ли су др Вен­це­слав Гли­шић, др Или­ја Ми­са­и­ло­вић и Алек­сан­дар Са­вић и на Коларчевом универзитету, књигу је представила др Љубинка Трговчевић.

2. Др Живота Марковић, На­род­не ста­ре­ши­не ужич­ког кра­ја у до­ба Пр­вог и Дру­гог устан­ка. На пред­ста­вља­њу књи­ге у са­ли оп­шти­не Ужи­це, о књи­зи су го­во­ри­ли Алек­сан­дар Са­вић, др Не­дељ­ко Ра­до­са­вље­вић и др Жи­во­та Мар­ко­вић. Књига је представљена по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Да­на Ужи­ца.

3. Дра­го­сла­в Ри­ле Бог­да­но­ви­ћа и Ми­ле Ча­ра­пи­ћ, Ужич­ка кли­су­ра 1920–1946. На сај­му књи­га у Бе­о­гра­ду књи­гу је пред­ста­вио, Алек­сан­дар Спа­со­је­вић.

4. До­бри­ла Ара­ни­то­ви­ћа, Учи­тељ­ски под­мла­дак. Књи­га је пред­ста­вље­на на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту. На про­мо­ци­ји су го­во­ри­ли др Ми­о­мир Ми­лин­ко­вић, Ми­ле­ва Ми­ло­ше­вић и аутор.

2008. година

1. У окви­ру обе­ле­жа­ва­ња Да­на ар­хи­ва Пред­ста­вље­на је књи­га Ца­р&град­ски ме­мен­то, ауто­ра Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа. О ауто­ру и књи­зи су го­во­ри­ли проф. др Спа­со­је Кру­нић, др Бран­ка Пр­па и Алек­сан­дар Са­вић.

У сарадњи са Удружењем Ужичана у Београду ова књига представљена је и у Музеју кинотеке у Београду, о чему је приказан прилог у дневнику 1 на РТС 1.

2. По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Да­на Гра­да Ужи­ца, Ар­хив је ор­га­ни­зо­вао про­мо­ци­ју књи­ге Жи­во­то­пис Мак­си­ма Ев­ге­но­ви­ћа. О књи­зи и при­ре­ђи­ва­чу су го­во­ри­ли др Жи­во­та Мар­ко­вић, Дра­ги­ца Ма­тић, мр Та­тја­на Ра­кић и Алек­сан­дар Са­вић. Текст је чи­та­ла уче­ни­ца пр­вог раз­ре­да Гим­на­зи­је На­та­ли­ја Ста­нић.

3. На Сај­му књи­га у Бе­о­гра­ду пред­ста­вљен је ана­ли­тич­ко-су­мар­ни ин­вен­тар Удру­же­ње за­на­тли­ја ва­ро­ши и сре­за ужич­когТи­то­во Ужи­це (18401950), о ко­ме је го­во­ри­ла аутор­ка Ми­ле­ва Ми­ло­ше­вић.

 

ТРИБИНЕ

7. октобра 2004, у свечаној сали СО Ужице, у оквиру обележавања Дана града, организована је трибина Ужичани за углед. У раду трибине учествовали су: Мирослав Дучић, директор ИАУ, др Илија Мисаиловић, др Ратомир Цвијетић, Драгиша Милосављевић, Драгица Матић и Весна Лучић. Трибина је била посвећена знаменитим Ужичанима, који су својим делом учинили да град буде препознатљив и упамћен.
13. мaрта 2007, у Великој сали СО Ужице, организована је трибина  на којој је представљен  програм РОДОСЛОВ ПО МАНДЕСУ.  О пројекту је говорио аутор Манојло Деспић.

ТВ  ЕМИСИЈЕ

8. фебруар  2006, у емисији „Средом у 8“, ТВ Пожега, са темом Актуелни тренутак Историјског архива у Ужицу, представљен је рад Установе.  Посебно је наглашен значај Архива, као регионалне институције, у заштити архивске грађе и неговању културне баштине ужичког краја.У емисији су  учествовали: Мирослав  Дучић, Весна Прљевић и Александар Савић.