Публикације

Публиковање историјских извора После Првог светског рата, у целој Европи, архивисти су добили нову улогу и нове задатке, да поред обраде и сређивања фондова, припремају збирке докумената за штампу, пошто садрже у себи сталност, трајност и дуговечност…                  Систематско и планско публиковање информативних средстава о архивској грађи и саме архивске грађе, Архив у […]

Историјат

Историјат Историјског архива у УжицуИдеја о оснивању архивске установе која би приступила прикупљању и чувању писаних извора у Србији, јавила се 1846. године. Друштво српске словесности ставило је себи у задатак да сакупља и проучава писани материјал и податке из новије српске историје… Архив у Ужицу формиран је 1948. Спроводећи Наредбу Владе ФНРЈ о привременом […]

Istorijski arhiv Uzice

О Архиву

      О АРХИВУ Организација и делатност Историјског архива у Ужицу заснована је на основним начелима модерне архивистике, шездесетотогодишњем искуству и важећим законима. ОРГАНИЗАЦИЈА Архив је организован је у оквиру три службе: – Заштита грађе ван архива – Заштита грађе у архиву – Општи послови ДИРЕКТОР ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ […]