Упутство корисницима

Р а д н о в р е м е

ПИСАРНИЦЕ
oд понедељка до петка
730 до 15,00 часова
РАД СА СТРАНКАМА
од 10 до 14 часова

 

Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице. (Регулисање радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних и других питања).

Захтев за издавање уверења, овереног преписа или копије подноси се у ПИСАНОМ ОБЛИКУ, уз навођење сврхе за коју је потребна тражена исправа, као и података потребних за проналажење оригинала И НА E-MAIL pisarnica@arhivue.org.rs.

ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ НА ДРУГЕ E-MAIL АДРЕСЕ АРХИВА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНИ!

Архив издаје уверења, оверене преписе или копије само из оне архивске грађе чије оригинале чува. Овером преписа или копије потврђује се истоветност са оригиналним документом. Корисник архивске грађе лично је одговоран у случају повреде одредаба Закона о ауторском праву.

Архив наплаћује своје услуге према Правилнику о услугама које врши са ценовником..

Са сајта Архива можете преузети захтеве за издавање различитих уверења.

Више информација преко телефона 031/513 484, од 8 – 14,30 часова, или електронском поштом.

Због времена потребног за проверу података који се траже, на електронску пошту нисмо у могућности да одговоримо истог дана.

 

На овој страни можете преузети образац у форматима за штампање :

Општи образац
Захтев – зараде
Захтев – стаж
Захтев – сведочанства и дипломе
Захтев – одузимање имовине
Захтев – увид у пројекте