Контакт

Контакт Историјски Архив Ужице :


Жичка 17, 31000 Ужице, Република Србија
тел: +381 31 513-484; 510-284; 510-684
факс: +381 31 513-498
E-mail:     arhivue@ptt.rs
                info@arhivue.org.rs
 
                pisarnica@arhivue.org.rs  (За слање захтева користити искључиво ову адресу. Детаљније у UPUTSTVO KORISNICIMA)
 
 
текући рачун:   840-159668-13
—————     840-159664-25
матични број: 07156812
ПИБ: 101502263
шифра делатности: 9101