ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА СРБИЈА – БиХ

У понедељак, 5. децембра 2011. Архиви Ужица, Тузле и Сарајева конкурисали су у  оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – БиХ пројектом ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И МИКРОФИЛМОВАЊЕ (хибридно архивирање) писаног културно-историјског наслеђа.
Пројектом дигитализације ће се обухватитисви архивски фондови и збирке који повезују ова три града, како би све три архивске институције могле у највећој мери обезбедити несметано коришћење те грађе и чињеница садржаних у њој. Такође, дигитализацијом и микрофилмовањем архивских фондова који говоре о заједничкој историји ових подручја омогућиће се лакша размена архивске грађе између ове три архивске институције, као и њихова презентација на савременим информатичким медијима.