Јавне набавке

———-
ЈАВНА НАБАВКА – ПОКРЕТНЕ ПОЛИЦЕ ЗА ДЕПО
ЈАВНА НАБАВКА – ШТАМПАЊЕ КЊИГА, ЕКСПОНАТА ЗА ИЗЛОЖБЕ, ПЛАКАТА, ЛЕКТУРА, ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ
ЈАВНА НАБАВКА – ПОКРЕТНЕ ПОЛИЦЕ ЗА ДЕПО
ЈАВНА НАБАВКА – ШТАМПАЊЕ КЊИГА, ЕКСПОНАТА ЗА ИЗЛОЖБЕ, ПЛАКАТА, ЛЕКТУРА, ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ
ЈАВНА НАБАВКА – ПОКРЕТНЕ ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЈАВНА НАБАВКА – ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА Pick-up
ЈАВНА НАБАВКА – ШТАМПАЊЕ КЊИГА, ЕКСПОНАТА, КАТАЛОГА
——–