Даница ШОСТАР Наставник енглеског језика – виши архивски помоћник I врсте

Даница ШОСТАР

Даница ШОСТАР

Дипломирани економиста – архивиста

Рођена је 1960. године у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију. Наставнички факултет, група за енглески језик, завршила је у Никшићу.
Запослена у Архиву од 1989. године у Служби обрада и сређивање. Поред тога води Збирке фотографија и географских карата. Звање вишег архивског помоћника I врсте стекла је 1999. године. Пре запослења у Архиву, радила је у основним школама „Нада Матић“ и „Слободан Секулић“ у Ужицу.
Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку, Ужичком зборнику и листу Вести.

Библиографија:

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима:
 
Број телефона:
Email: danica.sostar@arhivue.org.rs

1.Ужичка женска подружина – Ужице (1878 – 1941), приказ фонда, Историјска баштина 8–9, Ужице 1994/1995, 97 – 100;
2. Памтивек, Историјска баштина бр. 8 – 9, Ужице 1994/95, 117 – 127;
3. Збирка географских карата ИАУ, приказ збирке и аналитички инвентар, Историјска баштина 10, Ужице 2000, 54 – 66;
4. Једна наредба општине ужичке из 1883. године, Историјска баштина 10, Ужице 2000, 73 – 75;
5. Памтивек, Историјска баштина 10, Ужице 2000, 76 – 90;
6. Општина висибабска – Висибаба (1839 – 1918), Пожешки годишњак бр. 2, Пожега 2002, 324 – 332.
7. Општина ужичка – Ужице (1839–1918), сумарни инвентар, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002/2003, 35–42;
8. Општина здравчићка – Здравчићи (1839–1918), Пожешки годишњак број 4, Пожега 2004, 263–282;
9. Школовање Анке Росић – Мићић, прве управнице Женске раденичке школе у Ужицу (1867–1927). Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 157–162;
10. Пожега и околина у Збирци фотографија ИАУ, Пожешки годишњак број 5, Пожега 2005, 249–272;
11. Ристо Тешић, сајџија из Ужица (1845–1904) – прилог биографији, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 61–70.
12. Избор општинских часника у Општини ужичкој 1883. године, Историјска баштина број 16, Ужице 2007, 141-150.
13. Тестамент проте Гаврила Поповића, Ужички зборник број 31, Ужице 2007, 77-100.

Сарадник у Биографском лексикону Златиборског округа, Београд 2006.

Изложбе:
1. Картографска збирка Историјског архива Ужице и каталог, Ужице 2002.
2. Сарадник на изложби 60 година од победе над фашизмом, мај 2005.