Директор – Жељко МАРКОВИЋ

Жељко МАРКОВИЋ

дипломирани правник – виши архивиста


Рођен је 1965. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршио је у Ужицу, а Правни факултет у Београду. Запослен у Архиву од 2001. године у Служби заштита архивске грађе ван архива. Своје стручне радове објављивао је у Историјској баштини и Пожешком годишњаку. Објавио је и збирку песама На трагу, а поезију је објављивао и у Свитку, Вестима и Ужичкој недељи

Библиграфија:

Књиге и брошуре:

1. На трагу, Ужице 1995, збирка поезије;

2. Цар&градски мементо, Ужице 2008. (Ужички трг 1958-2008)

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима: 

1. Гладно срце Дијаниних свештеника, Пожешки годишњак бр. 3, Пожега 2002, 321–323; (приказ стваралаштва Драгана Јовићевића)

2. Зашто је свака власт „лоша“, Људска права, билтен правника Златиборског округа, број 2, Ужице 2002, 11.

3. Стање архивске грађе и регистратурског материјала друштвених предузећа у поступку својинске трансформације, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002/2003, 15–18;

4. Заштита архивске грађе у регистратурама – осврт на стање у златиборском округу, Историјска баштина број 14, Ужице 2004, 169–174;

5. Приказ књиге „Одузета имовина“ (1945–1960) – катастарска општина Бајина Башта, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 207–236.

6. Момчило Вуковић Бирчанин – Мумија, Историјска баштина број 16, Ужице 2007,316-321.

7. Стручни профил радника службе за заштиту архивске грађе ван архива у Републици Србији, Историјска баштина број 17, Ужице 2008, 191-211.

Изложбе:

Спомен на трг 1958-2008, изложба и каталог, Ужице 2008. 

Email:  zeljkom@arhivue.org.rs