ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО Драган КНЕЖЕВИЋ,

Драган КНЕЖЕВИЋ

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО

Драган КНЕЖЕВИЋ

шеф депоа

Рођен је 1954. године у Ужицу. Основну школу завршио је у Ужицу, а гимназију у Пожеги. Запослен у Архиву од 1984. године у служби за микрофилмовање. Касније прелази у Службу заштита архивске грађе у архиву – депо, у којој и сада ради. Технички је уредник и коректор публикација и изложби Архива. Поред тога, врши компјутерску припрему за штампу архивских публикација. Објављивао у листу Вести. Од 2005. године изабран у Скупштину Друштва архивиста Србије.

 

Библиографија:

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима: 

1. Послови сређивања архивске грађе преузете у току стечаја (искуства Историјског архива у Ужицу), Архивска пракса број 16, Тузла 2013, 76-82;

2. Депои Архива у Ужицу – опрема и организација, Архивска пракса број 17, Тузла 2014, 170-180;

Број телефона:
емаил dragan.knezevic@arhivue.org.rs