Драгица Матић

Драгица Матић

Рођена је 1944. године у Костојевићима, општина Бајина Башта. Основну и учитељску школу  завршила је у Ужицу, а Филолошки факултет у Београду. Радила је као учитељица у Јасиковицама на Тари, као професор српскохрватског језика у Чајничу и Стапарима, код Ужица,  као библиотекар у Педагошкој академији у Ужицу. У Историјски архив дошла је 1978. године, завршила течај за архивисте у Архиву Србије. Звање вишег архивисте стекла је 1989, а архивског саветника 1999. године. Од 2001. године је у пензији.
У Архиву је радила  на сређивању и обради архивских фондова, на изради Водича кроз архивске фондове, уређивала и лекторисала  Ужички зборник (од бр. 25 до бр. 28) оријску баштину и све публикације које је Архив издао од 1978. Поред архивистичких,  обављала је и послове библиотекара Архива. У периоду од 1991–1994. била је заменик директора.
Своје стручне радове објављивала је у Архивском прегледу, Ужичком зборнику, Историјској баштини, Пожешком годишњаку и Међају. Учествовала је у раду стручних архивских скупова и научних скупова у организацији Заједнице архива Србије, Архива Србије, Народног музеја у Ужицу. Била је члан Издавачког савета часописа Архивист,  делегат у издавачкој Конферецији ДАРС-а, члан Управног одбора Архива, члан Издавачког савета Културно-просветне заједнице и Народне библиотеке у Ужицу. Од 2002. године је редактор и лектор Биографског лексикона Златиборскок округа (2006)..

Аутор је монографија Економске школе у Ужицу и Основне школе у Љубањама и бројних чланака и прилога у стручним часописима и зборницима.
За целокупни рад у архивистици награђена је „Златном архивом“ за 2003.