aco foto

Др Александар В. САВИЋ

Др  Александар В. САВИЋ

Доктор  историјских  наука –  архивски саветник

Библиотека, културно-пропагандна и образовна делатност

УРЕДНИК „ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ“
 
Рођен 1965. године у Пожеги. Основну и средњу школу завршио је у Пожеги, а студије историје на Филозофском факултету, у Београду. Магистарске студије завршио је на Филозофском факултету у Новом Саду са тезом „Ужички округ 1944-1947. године“. На истом факултету докторирао је 2014. године са тезом Друштвено – економски развој и промене у ужичком округу 1947-1963. године“. На Институту за новију историју Србије стекао је звање истраживач сарадник 2011. Бави се истраживањем историје ужичког краја XIX и XX века и библиографијом. Запослен у Архиву од 1999. године. Пре доласка у Архив радио је у Гимназији „Свети Сава“ у Пожеги и Техничкој школи у Ужицу.У Архиву води архивску билиотеку и културно-пропагандну и образовну делатност. Од 2001. уредник је „Историјске баштин“, члан Издавачког савета и  Редакција “Ужичког зборника“ и „Пожешког годишњака“. Своје стучне радове објављивао је у „Историјској баштини“, „Ужичком зборнику“, „Изворнику“, „Гласнику“ СПЦ и листу „Вести“. Марта 2013. изабаран је за подпредседника Друштва историчара Ужица., а 2014. за члана председништва Удружења Ужичана у Београду.
 
 
 

 
Број телефона:

Библиографија:

Књиге и брошуре:

 1. Библиографија Ужичког зборника 1-30, Ужички зборник 31-2, Ужице 2007, 7-141 (коаутор Драгослава Родаљевић);
 2. Ужички округ 1944-1947. године, Нови Сад 2008 (магистарски рад).
 3. Историјска баштинабиблиографија: 1983-2011, Ужице 2011. (коаутор Драгослава Родаљевић) 
 4. Сећања Драгољуба С. Илића, Ужице, 2013. (коуатор М. Јовановић)
 5. Друштвено – економски развој и промене у ужичком округу 1947-1963. године. Нови Сад, 2014. (докторска дисертација)

 

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима:

1. Спира Остојић (1888-1957) свештеник и намесник пожешко-ариљски, Гласник СПЦ, бр. 7, јул 2000, 154-160; Гласник СПЦ, бр. 3, август 2000, 172-177;

2. Градња нове цркве у Пожеги, Ужички зборник, бр. 27, Ужице 2001, 255-266;
3. Стара црква у Пожеги, Гласник СПЦ бр. 3, март 2001, 56-62;
4. Градња цркве у Јелен-Долу , Пожешки годишњак бр. 1, 201-222, Пожега 2001;
5. Збирка плаката Историјског архива до 1941, Историјска баштина број 10, Ужице 2000, 29-48 (коауторски);
6. Одломци из летописа цркве у Јелен- Долу, Изворник, бр. 16-17, МИАЧ, Чачак 2001, 43-47.
7. Свештенство цркве пожешке од половине XIX до друге половине XX века, Пожешки годишњак 2, Пожега 2002, 223-249.
8. Соколско друштво Пожега 1922-1941, Ужички зборник бр. 28, Ужице 2002, 363-379.
9. Милош Н. Милић, Прибелешке у борбама од 27. Септембра 1916, Историјска баштина 11/12, Ужице 2003, 73 – 100;
10. Организација соколства у пожешком крају, Пожешки годишњак бр. 3, Пожега 2003, 77 – 101;
11. Библиографија радника Историјског архива Ужице, Историјска баштина 11/12, Ужице 2003, 123 – 140;
12. Избори за сенатора 1901. године у Пожеги, Пожешки годишњак број 4, Пожега 2004, 149-167 (коауторски);
13. Црква у Засељу, Пожешки годишњак број 4, Пожега 2004, 221-237;
14. Сећање на Благоја Живковића, Пожешки годишњак број 4, Пожега 2004, 255-256.
15. Избори за сенатора у Ужицу 1901. године, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 29-54; 
16.“Српске новине” о посети краља Петра I Карађорђевића Ужицу и ужичком крају 1901, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 55-67;
17. Сећања Стевана Арсића, резервног капетана II класе, 1914-1917, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 83-124;
18. Драгица Матић – добитник “Златне архиве” за 2003. годину, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 219-220;
19. Краљ Петар I Карађорђевић у Чачку 1905. године, Изворник број 20, Чачак 2004, 59-66;
20. Прилози са суђења др Драгослава Страњаковића, Ужички зборник број 29, Ужице 2005, 287-316;
21. Црква у Расној, храм св. Вазнесења Господњег, Пожешки годишњак број 5, Пожега 2005, 177-190;
22. Витомир Видаковић (1879-1953), прота, народни посланик, Пожешки годишњак број 5, Пожега 2005, 205-207;
23. Витомир М. Видаковић, Мој посланички рад, Пожешки годишњак број 5, Пожега 2005, 208-246 (приређивач);
24. “О српској девојци”, Н. Јовановић, Ужице 2005, Женски центар Ужице (приређивач другог издања);
25. Ужички радикали на страницама “Тимочанина”, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 71-78 (коауторски);
26. Писмо Алексе Поповића – Стојану Протићу, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 93-98 (коауторски);
27. “Политика”, “Народно јединство” и “Ужички глас” о посети краљице Марије Ужицу и источном делу Дринске бановине 6. августа 1936. године, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 149-156;
28. “Градина” – повремени политички лист, Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 240-242;
29. Избори за сенатора 1901. године у Чачку, Изворник бр 21, Чачак 2005, 47-63(коауторски);
30. Погинули, умрли и нестали Чачани од 1912-1920, према листу „Ратник“ 1921-1926, Изворник број 23, Чачак 2007, 83-99;
31. Избор Видоја Л. Невесињца за народног посланика за ванредну Народну скупштину 1889. године, Историјска баштина број 16, Ужице 2007, 151-172 (коауторски)
32. Погинули, умрли и нестали Ужичани од 1912-1920, према листу „Ратник 1921-1926, Историјска баштина број 17, Ужице 2008, 117-154; 
33. Одјек хапшења Драже Михаиловића у ужичком крају кроз локалну и државну штампу, Историјска баштина број 18, Ужице 2009, 237-250.
34. Жалба Алексе и Милије Јовашевића на пресуду Војног суда у Краљеву, Изворник број 24/25, Чачак 2009.
35. Билтен Окружног комитета Титово Ужице за август 1946. године, Историјска баштина број 19, Ужице 2010, 235-254.
36. Распоред пореза на земљишта пожешког краја (1. јануар 1890 – 1. јануар 1892), Пожешки годишњак број 9, Пожега 2011, 71-138 (коауторски)
37. Из реферата Митре Митровић са пленума ЦК КПС 1949. године: о неким проблемима Народне омладине, Историјска баштина број 21, Ужице, 2012, 291 – 311.
38. Годишњи извештај Среског комитета Пожега за 1947. годину, Пожешки годишњак број 10, Пожега, 2012, 143 – 166.39. 39.
39.  Распоред пореза на земљишта Богданице, Гоје Горе и Дружетижа (1. јануар 1890 – 1. јануар 1891. и од 1. јануара 1891. до 1892. године), Изворник број 27, Чачак, 2012, 17 – 38. 
40. Извештај о обиласку партијских организација на територији бившег Ужичког округа 1948. године, Ужички зборник број 37, Ужице 2013, 269-287.
41. Извештај о извршеном прегледу у Среском народном одобру у Ивањици и партијској организацији Среза драгачевског јуна 1948, Изворник број 28, Чачак 2013, 231-240.
42. Из Годишњег извештаја Среског комитета КПС Среза ужичког за 1949. годину, Историјска баштина број 22, Ужице 2013, 213-268.
43. Годишњи извештај о раду Среске партијске оргнизације Среза пожешког за 1948. годину, Пожешки годишњак број 11, Пожега 2013, 201-239.

44. Избори у ужичком округу 1945-1947. године и проглашење Ужица „Титовим“, Ужички зборник број 38, Ужице, 2014, 285-319.

45. Конфискација имовине Манојла Кораћа, Пожешки годишњак број 12, Пожега, 2014,  219 – 240.

46. Пренос  поште Чачак . Пожега – Ужице и Пожега – Ивањица 1888. и 1889. године, Пожешки годишњак број 12, Пожега 2014, 49-54.

47. Народни гуслар Гвозден Ђенић и његова поема „Споменица изгинулим борцима за ослобођење и уједињење“, Историјска баштина број 23, Ужице, 2014, 173-190.

48. Сећање на генерала Ивана С. Павловића, уводни део репринт издања „Из наше офанзиве 1914. године: Заузеће Ужица, гоњење Аустријанаца 25 – 27. новембра 1914. године,“ Ужице, 2014. 7-22

49. Годишњи извештај Среског комитета КПС Ивањица за 1947. годину, Изворник број 29, Чачак, 2014. (у штампи).

50. Сарадник у БИОГРАФСКОМ ЛЕКСИКОНУ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА, Београд, 2006.
51. Сарадник у СРПСКОМ БИОГРАФСКОМ ЛЕКСИКОНУ, књига 3, Матица српска, Нови Сад 2007, 144; књ., 2009, 543-544, 618, 664-665, 685, књ 5, 2011,21.  
52. Сарадник на сајту АРХИВСИСТИКА (http://www.arhivistika.edu.rs/)
53.  Каталог Издања Историјског архива Ужице, 2006.
54. Каталог Плакат као извор за историју Пожеге и околине, Историјски архив Ужице, Ужице, јануар 2002 (коаутор);
55. Каталог Плакат као извор за историју Ариља и околине, Историјски архив Ужице, Ужице мај 2002, (коаутор);

Изложбе:

 1. „Плакат као извор за историју Пожеге и околине“ и каталог, Пожега 2002; (коаутор Милева Милошевић);
 2. „Плакат као извор за историју Ариља и околине“ и каталог Ужице 2002; (коаутор Милева Милошевић);
 3. Коаутор изложбе „60 година од победе над фашизмом“, мај 2005.
 4. Коаутор излозбе „Ужички крај ратне 1941. године у монографским и периодичним публикацијама, новембар 2011.
 5. Сећање на генерала Ивана С. Павловића (1869-1943).
 
Рецензијe:
 1. „170 година Прве основне школе у Пожези“, аутора М. Глушчевића и Р. Вучићевића;
 2. „Војвода Хаџи Продан Глигоријевић“, аутора др Животе Марковића.
 3. „Техничка школа Пожега“: (1902 – 2012): 110 година техничког образовања у Пожеги, аутора М. Глушчевића и С. Авдића.
 4. Западна Србија у борби за слободу и одбрану 1812-1813“, аутора др Животе Марковића.