Душан ЖУГИЋ

Душан ЖУГИЋ
Архивски помоћник
Рођен у Ужицу 1976. године , где је завршио основну школу и Гимназију. У Архиву је запосен од 2009. године у служби депоа.  Завршио је течај у Архиву Србије 2010. године  и стекао звање архивског помоћника.