Зорица АРНАУТОВИЋ

Зорица АРНАУТОВИЋ

aрхивски помоћник I врсте

Рођена је 1967. године у Ужицу. Основну школу завршила је у Карану, а средњу, музејско-архивски смер, у Београду. Запослена у Архиву од 2002. године у Служби сређивање и обрада. Поред тога, задужена је за архивску читаоницу и пријем истраживача.

Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима:

Ужички трговци Петар Пржуљевић и Влајко Чарапић, (коауторски) Историјска баштина број 15, Ужице 2006, 165–176;

Број телефона:
Emal: zorica.arnautovic@arhivue.org.rs