Зорица ЏАКОВИЋ

Зорица ЏАКОВИЋ

aрхивски помоћник I врсте

Рођена 1963. године у Ужицу, где је завршила основну и средњу школу, правни смер. Запослена у Архиву од 2000. године у Служби сређивање и обрада. Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку и листу Вести. Од 2011. године обавља послове секретара Редакције „Истројске баштине“.

Библиографија:


Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима:

Број телефона:
Emal: zorica.dzakovic@arhivue.org.r

1. Пожешка пољопривредна подружина, Пожешки годишњак бр. 2, Пожега 2002, 195 – 208.
2. Долазак краљева Милана и Александра Обреновића у ужички округ 1882, 1899. и 1901. године, Историјска баштина број 11/12, Ужице 2002/2003, 111–118;
3. Истраживања у другим архивима о Ужичкој грађанској штедионици (1884-1948), (коаутор Миодраг Д. Глушчевић), Историјска баштина број 16, Ужице 2007, 221-238.
4. Архивска грађа ужичких новчаних завода у фонду Дринске бановине, (коаутор Миодраг Д. Глушчевић), Историјска баштина број 17, Ужице 2008, 155-172.
5. Пожешки годишњак, Прилози за политичку, војну, економску и културну историју Пожеге и околине, бр. 1–4, 2001–2004. године, Историјска баштина број 14, Ужице 2005, 191–196;
6. Архивска грађа Прве повлашћене акционарске ткачке радионице у Ужицу (коаутор М. Глушћевић), Историјска баштиина број 18, Ужице, 2009, 143.159

Изложбе:
Учитељска школа у Ужицу, трагом архивских докумената 1925–1972, Ужице 2005. (коаутор Милева Милошевић).