Милева МИЛОШЕВИЋ

Милева МИЛОШЕВИЋ

Рођена је 1949. године у Миросаљцима, где је завршила основну школу, а гимназију у Пожеги. Филозофски факултет, група за археологију, завршила је у Београду. Запослена у Архиву од 1978. године у Служби сређивања и обраде. Звање вишег архивисте стекла је 1997, а архивског саветника 2004. године, када је именована за координатора службе. Стручне радове објављивала је у Ужичком зборнику, Историјској баштини, Пожешком годишњаку, Архиској пракси, Архивском гласнику и листу Вести. Члан је Редакције Историјске баштине.

Објавила је око 15 стручних радова и аналитичко-сумарни инвентар:

Удружење занатлија вароши и среза ужичког – Титово Ужице (1840-1950) 


Била је аутор и коаутор око 10 архивских изложби.