Миле Чарапић

Миле Чарапић (1960 – 2012)

Рођен је 1960. године у Прибоју, где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. Био је запослен у Архиву од 1987. године у Служби обрада и сређивање. Бавио се истраживањем историје ужичког краја XIX и XX века, као и прикупљањем и обрадом мемоарске грађе. Своје стручне радове објављивао је у Ужичком зборнику, Историјској баштини, Међају, Пожешком годишњаку, едицији Testudo – Прибој и листу Вести. Био је дугогодишњи члан је Редакције Историјске баштине.

Објавио је око 30  стручних радова и монографије:
Коло јахача Кнез „Михаило за округ ужички“ 1895–1941;
Ужичка Клисура 1920–1945, као коаутор;
Соколство у ужичком крају и рашкој области 1911-1941;
Привреда Прибоја до 1941. године ( у рукопису)