Миодраг Д.Глушчевић

Миодраг Д.Глушчевић

Рођен је у Пожеги 1930. Гимназију је завршио у Ужицу. На Вишој педагошкој школи у Београду студирао је историју и географију.  Ддипломирао је на групи за историју на Филозофском факултету у Новом Саду.
Највећи део радног  века провео је у Ужицу као наставник у основним школама и  професор историје.  Био је у једном мандату директор Историјског архива у Ужицу, а потом професор историје у Гимназији и предавач  у Педагошкој академији. Као директора Архива учинио је много на модернизацији архивске службе и у погледу организације службе у Архиву и у раду са архивском грађом.. Повећао је број високообразованог кадра у Архиву, обезбедио њихову обуку у републичком Архиву. У време његовог мандата у Архиву је започето сређивање архивских фондова по јединственим методама по којим се тај посао обављао у свим Архивима у бившој  СФР Југославији. По престанку мандата, био је главни и одговорни уредник Ужичког зборника.
Бави се привредном историјом ужичког краја. У стручним публикацијама и зборницима  радова објавио је преко 20 прилога из ове области и дао значајан допринос изучавању привредне историје Ужица.  Главни је уредник Пожешког годишњака. У  СИЗ-у културе у општини Ужице био је члан Комисије   за заштиту споменика културе.

Библографија: Привреда Ужица у периоду шестојануарског режима у: Историја Ужица (1918–1975), књ. 2. (Ужице 1992); са А. Спасојевићем и Ђ. Пилчевићем, Осамдесет и пет година РО ТК „Цвета Дабић“ (Т. Ужице, 1985); Тридесет година Историјског архива у Титовом  Ужицу (Т. Ужице1979); Седамдесет и пет година Гимназије у Пожеги (Пожега 1996); Сто година електрификације Ужица 1900-2000 (са А. Спасојевићем) и Педест и пет година Историјског архива у Ужицу (Ужице 2003).