Немања СПАЛОВИЋ

Немања СПАЛОВИЋ

Дипломирани историчар – архивиста

Рођен је 1984. године у Ужицу, где је завршио основну школу и гимназију.  Дипломирао је на Филозофском факултету у Београд, на одсеку за историју.

Запослен је у Архиву од 2012. године  у  Служби обрада и сређивање архивске грађе. Председник је Друштва историчара Ужица.

Објавио је неколико чланака и прилога у стручним часописима: „Историјска баштина“ и „Ужички зборник“.