Радослав В. Познановић

Радослав В. Познановић

Рођен је у Гостиници (Ужице), 1924. Основну школу учио је у Рибашевини,  нижу гимназију и учитељску школу у Ужицу. Дипломирао је на Филозофском  факултету  у Београду, где је  и одбранио докторску дисертацију из области етнологије.

Радио је као учитељ, наставник и професор у основним школама у Рачи, Високој, Миросаљцима, Ариљу и Ужицу, у Средњој техничкој школи, Учитељској школи и на Педагошкој академији у Ужицу. Био је просветни референт, срески школски инструктор, шеф одсека за просвету среза. Од 1953. до 1957. бавио се новинарством (Вести). Био је директор Историјског архива од 1962. до 1975, а потом саветник у Педагошком заводу у Ужицу.
Осим послова руковођења, као директор Архива учинио је много на преузимању архивске грађе са терена, њеном сређивању, обиласку регистратура на терену и изради малих картотека у Архиву и био један од покретача Ужичког зборника. Радио је на организовању и непосредно помагао аматеризам у Ариљу, Ужицу, Равнима, Кремнима, Гостиници, Рибашевини, Буару, Сирогојну и др.
Објављивао је прилоге у листовима Политика, Вести, Задруга, Просветни преглед и др. и објавио  58 стручних и научних радова у зборницима и часописима и око 120 рецензија и предговора за различите књиге.
Библ., књиге:  Традиционално усмено стваралаштво ужичког краја, Београд 1988; Гостиница, прошлост и становништво, Ужице 1991; Педесет година аматеризма у култури Ужица и околине, Ужице 1995; Бела црква у Карану, Ужице 1996, два издања; Презимена ужичког краја, Ужице 1996; Изгинули у ратовима 1912-1918 из Ужичког округа, Ужице 1998; Рожанство, запис за наслеђе, Ужице 2000; Век школе у Равнима, Ужице 1999; коаутор:  Педесет година ужичке Учитељске школе, Ужице 1970; Осма међународна смотра фолклора, Загреб 1973; Тито – градови, Београд 1977; Титово Ужице – период Ужичке републике, Београд 1981, (4 издања); Трагом издаје, Ваљево 1987; Штампарство у ужичком крају 1537-1987, Ужице 1987; Сто година Основне школе „Бранко Радичевић“ у Прибоју, Прибој 1988; Историја Ужица I , Ужице 1989; Историја Ужица II, Ужице 1992; Водич кроз културу Златиборског округа, Ужице 1994; Кроз Србију и Црну Гору, Београд 1995; Осамдесет година образовања учитеља у Ужицу, Ужице 2000; Живот и дело Тадије Костића, Г. Милановац 2003; Основна школа у Рогачици, Ужице 2004.