КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АРХИВА

На основу члана 35 и 36 Закона о култури (Сл.гл. РС бр 72/09), члана 19 Статута Историјског архива у Ужицу и Одлуке Управног одбора Историјског архива од 25. јануара 2016. године ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ расписује     К О Н К У Р С За избор директора Архива   За директора Историјског архива бира се […]