Архиве

Филтер 

  • КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АРХИВА

    На основу члана 35 и 36 Закона о култури (Сл.гл. РС бр 72/09), члана 19 Статута Историјског архива у Ужицу и Одлуке Управног одбора Историјског арх...