Милева МИЛОШЕВИЋ

Милева МИЛОШЕВИЋ Рођена је 1949. године у Миросаљцима, где је завршила основну школу, а гимназију у Пожеги. Филозофски факултет, група за археологију, завршила је у Београду. Запослена у Архиву од 1978. године у Служби сређивања и обраде. Звање вишег архивисте стекла је 1997, а архивског саветника 2004. године, када је именована за координатора службе. Стручне […]

Миле Чарапић

Миле Чарапић (1960 – 2012) Рођен је 1960. године у Прибоју, где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. Био је запослен у Архиву од 1987. године у Служби обрада и сређивање. Бавио се истраживањем историје ужичког краја XIX и XX века, као и прикупљањем и обрадом […]

Милорад С. Искрин

Милорад С. Искрин Рођен је у Ужицу 23.јануара 1937. године. Припада првој поратној генерацији основаца која се 1944/45. уписала у Прву основну школу у Ужицу. После завршетка Гимназије у Ужицу 1955/56. године, завршио ВПШ – Група историја и географија, у Крагујевцу. Ванредно је студирао и дипломирао историју на Фолозофском факултету у Новом Саду 1977.године. Као […]

Драгица Матић

Драгица Матић Рођена је 1944. године у Костојевићима, општина Бајина Башта. Основну и учитељску школу  завршила је у Ужицу, а Филолошки факултет у Београду. Радила је као учитељица у Јасиковицама на Тари, као професор српскохрватског језика у Чајничу и Стапарима, код Ужица,  као библиотекар у Педагошкој академији у Ужицу. У Историјски архив дошла је 1978. […]

Миодраг Д.Глушчевић

Миодраг Д.Глушчевић Рођен је у Пожеги 1930. Гимназију је завршио у Ужицу. На Вишој педагошкој школи у Београду студирао је историју и географију.  Ддипломирао је на групи за историју на Филозофском факултету у Новом Саду.Највећи део радног  века провео је у Ужицу као наставник у основним школама и  професор историје.  Био је у једном мандату […]

Радослав В. Познановић

Радослав В. Познановић Рођен је у Гостиници (Ужице), 1924. Основну школу учио је у Рибашевини,  нижу гимназију и учитељску школу у Ужицу. Дипломирао је на Филозофском  факултету  у Београду, где је  и одбранио докторску дисертацију из области етнологије. Радио је као учитељ, наставник и професор у основним школама у Рачи, Високој, Миросаљцима, Ариљу и Ужицу, […]

Благоје Живковић

Благоје Живковић (1903  – 1983) Рођен је у Гроцкој 1903. године. Основну школу учио је у Ратарима, код Смедеревске Паланке, гимназију у Београду, Учитељску школу у Великом Бечкереку (Зрењанину), Вршцу и Јагодини, а Филозофски факултет завршио је у Београду. Службовао је као учитељ и професор у Македонији, Босни и Србији.У Ужицу је радио као професор […]

Racunovodstvo istorijski arhiv uzice

Снежана ЂОКИЋ

Снежана ЂОКИЋ, шеф рачуноводства Рођена 1959. године у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију, а Вишу економску школу у Београду. Запослена у Архиву од 1987. године у Служби обрада и сређивање. Касније прелази на радно место у рачуноводство, које и сада обавља. У архивској струци стекла је звање виши архвски помоћник I врсте. […]