aco foto

Др Александар В. САВИЋ

Др  Александар В. САВИЋ Доктор  историјских  наука –  архивски саветник Библиотека, културно-пропагандна и образовна делатност УРЕДНИК „ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ“   Рођен 1965. године у Пожеги. Основну и средњу школу завршио је у Пожеги, а студије историје на Филозофском факултету, у Београду. Магистарске студије завршио је на Филозофском факултету у Новом Саду са тезом „Ужички округ 1944-1947. године“. На истом факултету […]

Немања СПАЛОВИЋ

Немања СПАЛОВИЋ Дипломирани историчар – архивиста Рођен је 1984. године у Ужицу, где је завршио основну школу и гимназију.  Дипломирао је на Филозофском факултету у Београд, на одсеку за историју. Запослен је у Архиву од 2012. године  у  Служби обрада и сређивање архивске грађе. Председник је Друштва историчара Ужица. Објавио је неколико чланака и прилога у стручним часописима: […]

Зорица АРНАУТОВИЋ

Зорица АРНАУТОВИЋ aрхивски помоћник I врсте Рођена је 1967. године у Ужицу. Основну школу завршила је у Карану, а средњу, музејско-архивски смер, у Београду. Запослена у Архиву од 2002. године у Служби сређивање и обрада. Поред тога, задужена је за архивску читаоницу и пријем истраживача. Чланци и прилози у стручним часописима и зборницима: Ужички трговци Петар […]

Зорица ЏАКОВИЋ

Зорица ЏАКОВИЋ aрхивски помоћник I врсте Рођена 1963. године у Ужицу, где је завршила основну и средњу школу, правни смер. Запослена у Архиву од 2000. године у Служби сређивање и обрада. Своје стручне радове објављивала је у Историјској баштини, Пожешком годишњаку и листу Вести. Од 2011. године обавља послове секретара Редакције „Истројске баштине“. Библиографија: Чланци […]

Даница ШОСТАР Наставник енглеског језика – виши архивски помоћник I врсте

Даница ШОСТАР

Даница ШОСТАР Дипломирани економиста – архивиста Рођена је 1960. године у Ужицу, где је завршила основну школу и гимназију. Наставнички факултет, група за енглески језик, завршила је у Никшићу.Запослена у Архиву од 1989. године у Служби обрада и сређивање. Поред тога води Збирке фотографија и географских карата. Звање вишег архивског помоћника I врсте стекла је […]

Весна ПРЉЕВИЋ

Весна ПРЉЕВИЋ дипломирани правник, архивски саветник Рођена 1957. године у Гостиљу. Основну школу и гимназију завршила је у Ужицу, а Правни факултет у Београду. Запослена у Архиву од 1986. године. Звање вишег архивисте стекла је 2003, а звање архивског саветника 2012. године. Пре запослења у Архиву, радила је у Образовном центру Чајетина, где је предавала […]

Душан ЖУГИЋ

Душан ЖУГИЋ Архивски помоћник Рођен у Ужицу 1976. године , где је завршио основну школу и Гимназију. У Архиву је запосен од 2009. године у служби депоа.  Завршио је течај у Архиву Србије 2010. године  и стекао звање архивског помоћника.       Email:  dusan.zugic@arhivue.org.rs

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО Драган КНЕЖЕВИЋ,

Драган КНЕЖЕВИЋ

ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ – ДЕПО Драган КНЕЖЕВИЋ шеф депоа Рођен је 1954. године у Ужицу. Основну школу завршио је у Ужицу, а гимназију у Пожеги. Запослен у Архиву од 1984. године у служби за микрофилмовање. Касније прелази у Службу заштита архивске грађе у архиву – депо, у којој и сада ради. Технички је […]

Мирослав ДУЧИЋ

Мирослав ДУЧИЋ дипломирани правник, архивски саветник Рођен је 1959. године у Ужицу, где је завршио основну школу, гимназију и Правни факултет. Запослен у Архиву од 1987. године. Звање вишег архивисте стекао је 2003, а архивског саветника 2009. године.  Радио у Служби заштита архивске грађе ван архива до 2001, где је и наставио рад по именовању […]

Директор – Жељко МАРКОВИЋ

Жељко МАРКОВИЋ дипломирани правник – виши архивиста Рођен је 1965. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршио је у Ужицу, а Правни факултет у Београду. Запослен у Архиву од 2001. године у Служби заштита архивске грађе ван архива. Своје стручне радове објављивао је у Историјској баштини и Пожешком годишњаку. Објавио је и збирку песама На […]