Istorijski arhiv Uzice

О Архиву

      О АРХИВУ Организација и делатност Историјског архива у Ужицу заснована је на основним начелима модерне архивистике, шездесетотогодишњем искуству и важећим законима. ОРГАНИЗАЦИЈА Архив је организован је у оквиру три службе: – Заштита грађе ван архива – Заштита грађе у архиву – Општи послови ДИРЕКТОР ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ВАН АРХИВА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ […]