Историјска баштина

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА Часопис Историјска баштина (М 53), Историјског архива у Ужицу, објављује историографске и архивистичке радове (студије, чланке, расправе, приказе, грађу, белешке, библиографију), који се односе на проучавање историјског наслеђа Ужица и ужичког краја. Часопис је, у процесу категоризације научних часописа за историју, археологију и етнологију, категорисан као научни часопис са коефеицијентом М 53.Радови  треба […]