Упутство корисницима

Р а д н о в р е м е ПИСАРНИЦЕ oд понедељка до петка oд 730 до 15,00 часова РАД СА СТРАНКАМА од 10 до 14 часова   Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице. (Регулисање радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних […]

Изложбе и промоције

ИЗЛОЖБЕ 1.  1951. Титово Ужице кроз векове – поводом 10-тогодишњице ослобођења Ужица, Архивско средиште у сарадњи са „Музејом устанка 1941“ реализовао је ову изложбу  2.  1955. Изложба архивалија – поводом Недеље прикупљања архивске грађе.  3.  1956. Ужичке књиге  и штампа – у сарадњи са Градском библиотеком и Музејом устанка 1941 у Т.Ужицу, поводом 100-годишњице ужичког […]

Публикације

Публиковање историјских извора После Првог светског рата, у целој Европи, архивисти су добили нову улогу и нове задатке, да поред обраде и сређивања фондова, припремају збирке докумената за штампу, пошто садрже у себи сталност, трајност и дуговечност…                  Систематско и планско публиковање информативних средстава о архивској грађи и саме архивске грађе, Архив у […]