Упутство корисницима

Р а д н о в р е м е ПИСАРНИЦЕ oд понедељка до петка oд 730 до 15,00 часова РАД СА СТРАНКАМА од 10 до 14 часова   Коришћење архивске грађе за потребе државних органа и за остваривање права грађана и правних лица врши се преко Писарнице. (Регулисање радног односа, пензија, социјалних, породичних, имовинско-правних […]