Изложбе и промоције

ИЗЛОЖБЕ 1.  1951. Титово Ужице кроз векове – поводом 10-тогодишњице ослобођења Ужица, Архивско средиште у сарадњи са „Музејом устанка 1941“ реализовао је ову изложбу  2.  1955. Изложба архивалија – поводом Недеље прикупљања архивске грађе.  3.  1956. Ужичке књиге  и штампа – у сарадњи са Градском библиотеком и Музејом устанка 1941 у Т.Ужицу, поводом 100-годишњице ужичког […]